[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

20.09.2017

W dniach 19-20 września 2017 r. w ICE Kraków odbywa się Narodowy Kongres Nauki.

 

Narodowy Kongres Nauki stanowi podsumowanie wielomiesięcznej, wyjątkowej  debaty środowiskowej. Rozpoczęła się ona ponad rok temu rozpisaniem konkursu na projekty założeń do ustawy. Od października 1016 do czerwca 2017 w dziewięciu ośrodkach akademickich odbyły się konferencje  programowe NKN poświęcone  kolejnym obszarom problematyki związanej z tworzeniem projektu nowych regulacji dla nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Głównym punktem Kongresu będzie prezentacja założeń Ustawy 2.0, nowej „konstytucji” dla nauki i szkolnictwa wyższego, która obejmie całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o stopniach i tytule naukowym, ustawę o zasadach finansowania nauki, oraz ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.
 

 


Transmisja na żywo od godz. 9.00 na stronie www.nkn.gov.pl.

 

 

 

 

 


« wstecz