[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

28.09.2016

Kks/178/9/16

KOMUNIKAT
 
 
Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych informuje, że byli pracownicy (emeryci lub renciści) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nie zatrudnieni na etacie, otrzymają w okresie jesiennym br. bezzwrotną pomoc materialną ze środków ZFŚS, której wysokość uzależniona jest od przychodu na jednego członka rodziny emeryta/rencisty i wynosi:
 
- dochód do 2000 zł - 600 zł
- dochód od 2001 zł - 3000zł - 450 zł
- dochód powyżej 3000zł - 300 zł 
 
Oświadczenia należy składać w Sekcji Spraw Socjalnych (budynek Rektoratu, pokój nr 155) w nie przekraczalnym terminie do 30.11.2016r. W/w świadczenia wypłacane będą w kasie Uczelni po 2 tygodniach od złożenia oświadczenia lub na konto bankowe wskazane w oświadczeniu osoby zainteresowanej.
 
 
 


« wstecz