[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

14.09.2016

Dział Spraw Pracowniczych                                 Lublin, dnia 14.09.2016 r.

Sekcja Spraw Socjalnych
KKs /177/ 11 /16
 
 
K O M U N I K A T
 

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych UP  informuje,że od dnia 01 października 2016r. do dnia 29 stycznia 2017r. wznowione zostaną zajęcia na pływalni w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dla pracowników i byłych pracowników UP w grupach:

 

PŁYWALNIA                                                                  odpłatność od osoby

       I          II          III         IV

Poniedziałek     w  godz.    1530 – 1615                           89zł,    94zł,    99zł,    104zł

Poniedziałek     w  godz.    1615 – 1700                           89zł,    94zł,    99zł,    104zł

Wtorek -            w  godz.    1530 – 1615                           89zł,    94zł,    99zł,    104zł

Środa                  w  godz.    1530 – 1615                           99zł,   104zł,  109zł,  114zł

Czwartek           w   godz.    1530 – 1615                          99zł,   104zł,  109zł,  114zł

Czwartek           w  godz.    1615 – 1700                           99zł,   104zł,  109zł,  114zł

Piątek                 w  godz.    630 – 715                               79zł,     84zł,   89zł,    99zł

Piątek                 w  godz.    1915 - 2000                           79zł,     84zł,   89zł,    99zł

Sobota                w  godz.    800 – 845                               89zł,    94zł,    99zł,   104zł

Sobota                w  godz.    1100 – 1145                          89zł,    94zł,     99zł,   104zł

Niedziela            w  godz.    800 – 845                               89zł,    94zł,    99zł,    104zł

Niedziela            w  godz.    1100 – 1145                           89zł,   94zł,    99zł,    104zł

 
 
 

AQUA AEROBIC                                                        odpłatność od osoby  

       I            II          III          IV

Wtorek  -         w godz. 1530 – 1615                               148zł,   153zł,   158zł,   163zł

Czwartek -       w godz.1530  –1615                                161zł,   166zł,   171zł,   176zł

 

W/w ceny uzależnione są od ilości wejść w okresie 01.10.2016 r.             

- 29.01.2017r. oraz od przychodu rodziny pracownika.

 

Przychód do 1800 zł                                       opłata  -   I

Przychód od 1801 do 2400 zł                          opłata  -   II

Przychód od 2401 do 3000 zł                          opłata  -   III

Przychód pow. 3000 zł                                   opłata  -   IV
 

Karnety na pływalnię, oraz aqua aerobic będą obowiązywały od dnia 01.10.2016r (sobota) do dnia 29.01.2017r. (niedziela) z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

 

Członkowie NSZZ „Solidarność” otrzymają dofinansowanie do karnetu

w wysokości 2,-zł do każdego wejścia.

Członkowie  ZNP otrzymają dofinansowanie do karnetu w wysokości

15,-zł.

Wypłata w Sekretariatach Związków po dniu 31 października br.

 
Zapisy przyjmuje Sekcja Spraw Socjalnych UP  (budynek Rektoratu, pokój  nr 155) tel. 81 445-69-11
 

Odbiór karnetów po dokonaniu opłaty w Punkcie Obsługi Klienta Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP (kasa) przy ul. Głębokiej 31 od dnia 01 października 2016r r. (sobota) lub w momencie pierwszego wejścia na pływalnię do dnia 14 października br. za okazaniem dokumentu tożsamości.

 
 
 

           
                          

Dział  Spraw Pracowniczych                                       Lublin, dnia 14.09.2016 r.

Sekcja  Spraw Socjalnych

KKs / 177/ 10 /16
 
 
K O M U N I K A T
 

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych UP  informuje,że od  1 października 2016r. do  29 stycznia 2017r. wznowione zostaną zajęcia sportowe dla pracowników i byłych pracowników Uczelni w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym UP.

 

Odpłatność za karnet na poszczególne zajęcia w w/w okresie  jest uzależniona od przychodu rodziny pracownika i wynosi:

 

1. SIŁOWNIA + SALA CARDIO

 
Przychód do 1800 zł                                       opłata  -   155 zł
Przychód od 1801 do 2400 zł                          opłata  -   160 zł

Przychód od  2401do 3000 zł                          opłata  -   165 zł

Przychód pow.3000 zł                                    opłata  -   170 zł
 

W ramach karnetu SIŁOWNIA + SALA CARDIO  pracownicy mogą  korzystać bez  ograniczeń z zajęć w następujących terminach:   

SIŁOWNIA               – pon.-pt. 15 30  – 22 00     sobota 1000 – 1700

SALA CARDIO         – pon.-pt. 15 00  – 22 00     sobota 1000 – 1700

                       

2. ZAJĘCIA FITNESS  +  SALA CARDIO

 
Przychód do 1800 zł                                       opłata  -   175 zł
Przychód od 1801 do 2400 zł                           opłata  -   180 zł

Przychód od  2401do 3000 zł                          opłata  -   185 zł

Przychód pow.3000 zł                                    opłata  -   190 zł
 

W ramach karnetu FITNESS + SALA CARDIO pracownicy mogą  korzystać bez ograniczeń z zajęć w następujących terminach:   

FITNESS                  – zgodnie z planem zajęć fitness

SALA CARDIO        – pon.-pt. 15 00  – 22 00     sobota 1000 – 1700

 

3. ZAJĘCIA FITNESS  +  SIŁOWNIA  +  SALA CARDIO

                         

Przychód do 1800 zł                                       opłata  -   219 zł

Przychód od 1801 do 2400 zł                           opłata  -   224 zł

Przychód od  2401do 3000 zł                           opłata  -   229 zł

Przychód pow.3000 zł                                     opłata  -   234 zł

 

W ramach karnetu FITNESS + SIŁOWNIA + SALA CARDIO pracownicy mogą  korzystać bez ograniczeń z zajęć w następujących terminach:   

FITNESS                – zgodnie z planem zajęć fitness

SIŁOWNIA             – pon.-pt. 15 30  – 22 00     sobota 1000 – 1700

SALA CARDIO         – pon.-pt. 15 00  – 22 00     sobota 1000 – 1700

 

4. SPINNING  +  SALA CARDIO

     (spinning – zajęcia na rowerach z instruktorem)

                         

 Przychód do 1800 zł                                     opłata  -   139 zł

 Przychód od 1801 do 2400 zł                         opłata  -   144 zł

 Przychód od  2401do 3000 zł                         opłata  -   149 zł

 Przychód pow.3000 zł                                   opłata  -   154 zł

 

W ramach karnetu SPINNING + SALA CARDIO pracownicy mogą  korzystać bez ograniczeń z zajęć w następujących terminach:   

SPINNING   –  zgodnie z planem zajęć fitness
SALA CARDIO – pon. –pt. 15 00  – 22 00     sobota 1000 – 1700

Aktualny plan zajęć fitness będzie dostępny na www.sport.up.lublin.pl w zakładce SALA FITNESS, a  następnie PLAN ZAJĘĆ.

WAŻNE: W przypadku wysokiej frekwencji na zajęciach fitness, zostaną wprowadzone zapisy na poszczególne zajęcia, które prowadzić będzie dyżurny instruktor w SALI CARDIO.

 
        

5.     SIATKÓWKA – poniedziałek w godz.   1830 – 2000

/grupa min. 10 osób/
 

Przychód do 1800 zł                                        opłata  -  84 zł

Przychód od 1801 do 2400 zł                           opłata  -  89 zł

Przychód od  2401do 3000 zł                           opłata  -  94 zł

Przychód pow.3000 zł                                     opłata  -  99 zł
     

6.     KOSZYKÓWKA - piątek w godz.   2000 – 2130

/grupa min. 10 osób/
 

Przychód do 1800 zł                                        opłata  -  84 zł

Przychód od 1801 do 2400 zł                            opłata  -   89 zł

Przychód od  2401do 3000 zł                           opłata  -   94 zł

Przychód pow.3000 zł                                     opłata  -   99 zł

 

Członkowie NSZZ „Solidarność” otrzymają dofinansowanie do karnetu w wysokości 2,-zł do każdego wejścia. Członkowie ZNP otrzymają dofinansowanie do w/w karnetów w kwocie 30,-zł. Wypłata w sekretariacie Związku po dniu 31 października br.

 

Zapisy przyjmuje Sekcja Spraw Socjalnych UP (budynek Rektoratu, pokój nr 155) tel.81 445-69-11   

                      

Odbiór karnetów po dokonaniu opłaty w Punkcie Obsługi Klienta Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP (kasa) przy ul. Głębokiej 31 od dnia 01 października 2016r r. (sobota) lub w momencie pierwszych zajęć do dnia 14 października br. za okazaniem dokumentu tożsamości.

 
 
 

 


« wstecz