[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

24.03.2015

Zapraszamy do najnowszego wydania Biuletynu MNiSW:

 

 

BIULETYN MNiSW

20 marca 2015 r.

Logo MNiSW

260 milionów złotych w konkursach Narodowego Centrum Nauki

W ramach konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA polscy naukowcy mogą skorzystać z łącznie 260 milionów złotych na badania podstawowe. Dwa z tych konkursów adresowane są do młodych badaczy. O finansowanie mogą się ubiegać przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki. Nabór wniosków potrwa przez trzy miesiące – do 16 czerwca. W tej edycji wprowadzono również istotne dla badaczy zmiany.

wiecej przycisk

Polska Akademia Nauk ma nowego prezesa

Prof. Jerzy Duszyński został 19 marca wybrany na prezesa Polskiej Akademii Nauk. W głosowaniu pokonał prof. Mirosławę Marody. Prof. Jerzy Duszyński jest biochemikiem, profesorem nauk biologicznych. W latach 2008-2009 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. Jerzy Duszyński został wybrany w drugim głosowaniu. Otrzymał 111 głosów.

wiecej przycisk

Minister Marek Ratajczak o finansowaniu jednostek naukowych PAN

Sekretarz stanu w MNiSW prof. Marek Ratajczak przedstawił 13 marca dyrektorom instytutów Polskiej Akademii Nauk. szczegółowe zasady dotyczące nowych reguł podziału dotacji statutowej, które obowiązują od stycznia 2015 roku. Podczas spotkania z ministrem Markiem Ratajczakiem odbyła się dyskusja. Opinie dyrektorów instytutów PAN będą teraz analizowane przez MNiSW i brane pod uwagę w dalszych pracach dotyczących systemu finansowania nauki.

wiecej przycisk

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas środowej uroczystości w Belwederze wręczył akty nominacyjne 36 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Pełna lista nominowanych w komunikacie.

wiecej przycisk

WDROŻENIA. Polskie innowacje z szansami na komercjalizację. Powstają wehikuły inwestycyjne BRIdge Alfa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaczęło współpracę z inwestorami doświadczonymi w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów. Celem jest zwiększenie liczby komercjalizacji rozwiązań wypracowanych w państwowych jednostkach badawczych. NCBR wraz z partnerami przeznaczą na program 180 mln zł. Pomysłodawcy mogą otrzymać wsparcie na weryfikację pomysłu, budowę prototypu i sfinansowanie fazy proof of principle w wysokości do 200 tys. zł. Projekty, które pozytywnie przejdą weryfikację, otrzymają wsparcie w formie inwestycji funduszy BRIdge Alfa w wysokości nawet do miliona złotych.

wiecej
      przycisk

WDROŻENIA. Polsko-niemiecka giełda kooperacyjna w zakresie projektów badawczych i innowacyjnych w Kolonii

Do 15 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia instytutów naukowo-badawczych i firm z branż: ICT, energetyka i środowisko, NMP (Nanotechnologies, Advanced Matierials and Production) oraz transport na giełdę kooperacyjną poświęconą współpracy polsko-niemieckiej w zakresie projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programu Horyzont 2020. Giełda odbędzie się 28 kwietnia. Zapraszają na nią Konsulat Generalny RP w Kolonii we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, ZENIT GmbH, Enterprise Europe Network (EEN), Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytetem Warszawskim oraz Radą Główną Instytutów Badawczych.

wiecej przycisk

HUMANISTYKA. Spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej

Prof. Marek Ratajczak, sekretarz stanu w MNiSW i dyrektorzy departamentów resortu spotkali się we wtorek z przedstawicielami Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej (KKHP), by porozmawiać o kondycji polskiej humanistyki. Głównym tematem spotkania było omówienie postulatów, jakie Komitet przesłał do resortu nauki. Ministerstwo na wszystkie postulaty Komitetu niebawem odpowie pisemnie. MNiSW gotowe jest też do dalszych rozmów z przedstawicielami Komitetu na temat toczących się prac zmieniających sytuację polskiej humanistyki.

wiecej
      przycisk

HUMANISTYKA. Ostatnie dni na składanie wniosków w konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: Tradycja 1a i 1b

W poniedziałek zakończy się nabór wniosków w konkursie o finansowanie projektów badawczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) – moduł „Tradycja” 1a i 1b. Przedmiotem obu modułów jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służącego jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej. Wnioski o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF do 23 marca.

wiecej przycisk

20 wydziałów i jednostek, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach dotacji projakościowej

16 marca opublikowana została lista podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach podmiotowej dotacji projakościowej. Kwoty dotacji nie są jeszcze znane. Wybrane wydziały i jednostki spełniają dwa kryteria: prowadzą kierunek, który uzyskał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach oceny programowej w latach 2012–2014 i mają kategorię naukową A+ albo A.

wiecej przycisk

KONSULTACJE. Pięć projektów rozporządzeń do ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny oraz, zostało umieszczonych pięć projektów rozporządzeń: Konsultacje trwają do 30 marca. Projekty zostały przekazane do ponad 70 interesariuszy.

wiecej przycisk

UMIĘDZYNARODOWIENIE SZKOLNICTWA. Pierwsze czytanie projektu ustawy o „Studiach dla wybitnych”

Startujący w 2016 roku program „Studia dla wybitnych” powstał z myślą o przyszłości polskiej nauki i gospodarki. Stypendyści programu - stu studentów rocznie dzięki wsparciu państwa będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie - będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w Polsce i tym samym przyczynić się do rozwoju krajowej nauki, a także zwiększenia innowacyjności w polskiej gospodarce. 18 marca w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy, która ma umożliwić realizację programu.

wiecej przycisk

UMIĘDZYNARODOWIENIE SZKOLNICTWA. Zaproszenie dla uczelni do promowania swojej oferty na targach i konferencji eksperckiej NAFSA w Bostonie

Ministerstwo zaprasza uczelnie do udziału w targach i konferencji eksperckiej NAFSA w Bostonie (USA) 24-29 maja. NAFSA jest największą na świecie organizacją pozarządową zajmującą się problematyką międzynarodowej edukacji. Oferta polskich uczelni pokazana zostanie na przygotowanym i zorganizowanym przez MNiSW stoisku narodowym „READY, STUDY, GO! POLAND”. W przypadku zainteresowania dyżurami informacyjnymi na polskim stoisku – zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie do 24 kwietnia.

wiecej przycisk

Trwa nabór wniosków w programie „Mobilność Plus”

Celem programu „Mobilność Plus” jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w zagranicznej jednostce naukowej. Środki finansowe obejmują również koszty pobytu małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci uczestnika programu. Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF do 15 kwietnia.

wiecej przycisk

Komunikat w sprawie wyborów władz uczelni publicznych na kadencję 2015 - 2019

Z związku z rozpoczętymi w niektórych uczelniach publicznych procedurami wyborczymi związanymi z wyborem władz uczelni na kadencję 2015-2019, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina o obowiązujących w tym zakresie przepisach.

wiecej przycisk

Nabór na partnera MNiSW do budowy zintegrowanego systemu usług szkolnictwa wyższego i nauki

Ministerstwo ogłosiło otwarty nabór na partnera w celu realizacji planów dotyczących budowy zintegrowanego systemu usług szkolnictwa wyższego i nauki. Chodzi o wykorzystanie środków w ramach II osi priorytetowej nowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) do rozbudowy m.in. systemu POLON i OSF.

wiecej przycisk

JPI AMR - Otwarcie naboru wniosków w II konkursie

17 marca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otwarło nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu JPI AMR. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących temat Repurposing of neglected antibiotics and characterising antibiotics or antibiotic and non-antibiotic combinations to overcome bacterial antibiotic resistance. Wnioski wstępne należy składać do 12 maja (17:00 CET), zaś wnioski pełne – do 25 sierpnia (17:00 CET).

wiecej przycisk

Zostań ekspertem Komisji Europejskiej

Zachęcamy do rejestracji w bazie ekspertów Komisji Europejskiej, którzy m.in. będą oceniać wnioski składane w programie Horyzont 2020. Oferta skierowana jest do osób, które mają wysoki poziom wiedzy specjalistycznej i doświadczenie oraz dobrze znają język angielski. Potrzebni są naukowcy, przedsiębiorcy oraz specjaliści w dziedzinie innowacji. Rejestracja jest możliwa do końca trwania programu Horyzont 2020, ale warto zarejestrować się już teraz. Rejestracji dokonuje się poprzez Portal Uczestnika (Participant Portal).

wiecej przycisk

Granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie – konkurs otwarty

Ruszył konkurs na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. Konkurs jest adresowany do doświadczonych naukowców, którzy w dniu zamknięcia konkursu mają więcej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu badań lub stopień doktora. Są to granty wyjazdowe, na okres od 12 do 24 miesięcy do dowolnego kraju w UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020 (European Fellowhips) lub do kraju trzeciego z obowiązkową roczną fazą reintegracyjną w dowolnym kraju europejskim (Global Fellowships).Wnioski składane są elektronicznie poprzez Portal uczestnika przez zainteresowanego naukowca w porozumieniu z instytucją przyjmującą. Rejestracja będzie otwarta do 10 września.

wiecej przycisk

Nagroda Naukowa „Marii Curie”

Do 30 kwietnia rady wydziałów mogą składać wniosek o przyznanie Nagrody Naukowej „Marii Curie”. Laureatami Nagrody mogą zostać pracownicy UMCS lub innych uniwersytetów w Polsce.
Nagroda Naukowa „Marii Curie” przyznawana jest za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe w ostatnim roku. Mogą to być nowatorskie prace naukowe, patenty czy metody badań. Laureatami Zwycięzca otrzyma 30 000 złotych.

wiecej przycisk

Stypendia ufundowane przez Koreę Południową oraz Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) i Koreański Instytut Zaawansowanych Nauk i Technologii (KAIST) zaprasza urzędników państwowych, pracowników instytucji publicznych, naukowców z krajowych ośrodków badawczych pracujących w obszarze technologii informacyjno – komunikacyjnych do udziału w naborze wniosków o przyznanie stypendium Global IT Technology Program (ITTP) w KAIST w roku 2015. Program przewiduje stypendia na dwuletnie studia magisterskie i trzyletnie studia doktoranckie w zakresie szeroko pojętych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Aplikacje należy składać do 21 kwietnia.

wiecej przycisk

Unikalny cyfrowy symulator procesów chemicznych powstaje w Łodzi

W łódzkim BioNanoParku rusza budowa ARUZa - Analizatora Rzeczywistych Układów Złożonych - największego na świecie cyfrowego symulatora pozwalającego odtwarzać przebieg złożonych reakcji chemicznych. Symulacje mają skrócić czas badań laboratoryjnych i zmniejszyć ich koszty.

wiecej przycisk

Powstaje maleńki laserowy projektor na komórki

Pierwszy na świecie laserowy projektor, który zmieści się nawet wewnątrz smartfona, powstaje na Politechnice Warszawskiej. Urządzenie zużywać ma znacznie mniej energii niż istniejące już projektory, a w dodatku może nawet służyć... do wyświetlania hologramów.

wiecej przycisk

W poniedziałek początek 11. Festiwalu Nauki w Dąbrowie Górniczej

Na czym polega fenomen współczesnej piłki nożnej, jakie znaczenie w życiu człowieka mają różnice kulturowe, jak wykorzystać przestrzeń podziemną naszych miast tego dowiedzą się uczestnicy 11. Festiwalu Nauki w Dąbrowie Górniczej. Odbędzie się on między 23 a 29 marca. Wydarzenie uzyskało patronat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

wiecej przycisk

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie ok. 420 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 70 ogłoszeń.

Kalendarz ważnych wydarzeń i prac MNiSW w najbliższym tygodniu dostępny jest tutaj.

 

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.plLogo Narodowego Centrum NaukiLogo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. (22) 529-27-18

Logo Logo

 

 


« wstecz