[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

18.11.2016


 

 

Zapraszamy na szkolenie łączone dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnycha

 

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie (1), osób wykonujących procedury (2), osób uczestniczących w wykonywaniu procedur (3), osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach (4), osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku (5), osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i dobrostanem tych zwierząt (6). Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest złożenie kompletu dokumentów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.cku.up.lublin.pl


« wstecz