[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

29.11.2016

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie , osób wykonujących procedury, osób uczestniczących w  wykonywaniu procedur, osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach, osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku, osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i  dobrostanem tych zwierząt.

 

Kierownikiem szkolenia jest Pani dr hab. Renata Klebaniuk, prof. nadzw. UP.  Natomiast obsługę administracyjną szkolenia powierzono Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkolenie skierowane jest zarówno do pracowników UP w Lublinie, jak również osób z zewnątrz.

 

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest złożenie kompletu dokumentów w  Centrum Kształcenia Ustawicznego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2016 r.

 

Szkolenie obejmuje 70 godzin zajęć, które poprowadzą wybitni specjaliści z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i innych ośrodków naukowych. Koszt szkolenia wynosi 200 zł. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.cku.up.lublin.pl.


« wstecz