[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

09.11.2015

 

Ideas Plus II jest skierowane do naukowców, którzy ubiegali się o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council). Konkursy ERC dotyczą przede wszystkim innowacyjnych badań z różnych dziedzin wiedzy, które mogą przyczynić się do istotnych odkryć. W programie MNiSW na finansowanie mogą liczyć projekty interdyscyplinarne, poruszającej zagadnienia ze wszystkich dyscyplin naukowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się badacze, których projekty zostały wysoko ocenione w konkursach ERC, jednak z różnych przyczyn nie otrzymali oni grantów.

 

Budżet edycji na 2015 rok to 3,5 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się po otrzymaniu oficjalnych informacji z Krajowego Punku Kontaktowego Programów Badawczych UE o wynikach konkursów ERC. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy

 

[ Więcej ]
 

 


« wstecz