[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

10.10.2019

Szanowni Państwo,

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie informuje iż :


Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych docierają sygnały od osób, które otrzymują maile z informacją o nieuprawnionym ujawnieniu danych osobowych z adresów tych osób. UODO ostrzega, by nie klikać w link zawarty w takiej wiadomości. To atak phishingowy.


W treści maila jest informacja o tym, by w celu złożenia wyjaśnień dotyczących rzekomego naruszenia ochrony danych kliknąć w link. Podany adres wygląda jakby odsyłał do zakładki Kontakt na stronie internetowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Tak naprawdę kieruje na zupełnie inny adres w sieci. UODO apeluje, by pod żadnym pozorem nie klikać w ten link.
Nadawcy maila podszywają się pod organ ochrony danych. Z tym że wykorzystują nazwę Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych, który przestał istnieć 25 maja 2018 r. Obecnie organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Urząd już powiadomił o zdarzeniu organy ścigania.
Informujemy również, że UODO nie zawiadamia mailem o rzekomym naruszeniu ochrony danych. Nigdy też nie wymaga kliknięcia w link w celu złożenia wyjaśnień.


Uwaga!
Otworzenie wiadomości i uruchomienie załączonego pliku lub hiperłącza może skutkować przejęciem przez cyberprzestępców kontroli nad Państwa urządzeniami, przesyłaniem do nich wpisywanych przez Państwa danych, wyświetlaniem fałszywych komunikatów, mających na celu wyłudzenie i kradzież Państwa poufnych danych.


Pamiętaj!
Jeżeli wiadomość e-mail wzbudzi Państwa wątpliwość – należy przerwać czynność i natychmiast skontaktować się z działem IT, który udzieli stosownej pomocy.

Co to jest Phishing?
Phishing – metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania, szczegółów karty kredytowej) albo nakłonienia ofiary do określonych działań.
 


« wstecz