[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

15.09.2017

 

K O M U N I K A T
Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie uprzejmie zaprasza swoich członków na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się dnia 22 września 2017 r., 

w sali 418 w budynku Biblioteki Głównej UP w Lublinie o godz.:

- I-szy  termin o godz. 12:00

- II-gi termin o godz.    12:15

 
 
Proponowany porządek zebrania
 

1.      Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego

2.      Sprawozdanie Zarządu PKZP mijającej kadencji

3.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

4.      Wybory przyszłego Zarządu PKZP i Komisji Rewizyjnej

5.      Dyskusja

 
  
ZARZĄD
PKZP UP W LUBLINIE


« wstecz