[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

13.09.2017

W tym roku dyskusja naukowa konferencji będzie się koncentrować na następujących zagadnieniach: relacje dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w kształtowaniu unikatowości regionów; migracja a wielokulturowość - adaptacja regionów do ruchu ludności i wpływ na transformację przestrzeni; turystyka i rekreacja a ochrona zasobów europejskiego dziedzictwa; krajobraz ponowoczesny Europy - szanse i zagrożenia dla regionów.

Program konferencji


« wstecz