[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

06.09.2017

Dział Spraw Pracowniczych Lublin, dnia 05.09.2017 r.

Sekcja Spraw Socjalnych

KKs / 177 / 10 / 17

  

 

K O M U N I K A T

 

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych UP informuje, że od dnia 1 października 2017 r. do 28 stycznia 2018 r. wznowione zostaną zajęcia sportowe dla pracowników Uczelni w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym UP przy ul. Głębokiej 31.

 

 

1. SIŁOWNIA + SALA CARDIO

Odpłatność za karnet w w/w okresie jest uzależniona od przychodu rodziny pracownika:

Przychód do 2000 zł - opłata - 155 zł

Przychód od 2001 zł do 2700 zł - opłata - 160 zł

Przychód od 2701 zł do 3500zł - opłata - 165 zł

Przychód pow.3500 zł - opłata - 170 zł

 

W ramach karnetu SIŁOWNIA + SALA CARDIO pracownicy mogą korzystać bez ograniczeń z siłowni i sali cardio w następujących terminach:

 

SIŁOWNIA – pon - pt 15 30 – 22 00 , sobota 1000 – 1700

SALA CARDIO – pon - pt 15 00 – 22 00 , sobota 1000 – 1700

 

 

2. ZAJĘCIA FITNESS + SALA CARDIO

 

Odpłatność za karnet w w/w okresie jest uzależniona od przychodu rodziny pracownika:

Przychód do 2000 zł - opłata - 175 zł

Przychód od 2001 zł do 2700 zł - opłata - 180 zł

Przychód od 2701 zł do 3500zł - opłata - 185 zł

Przychód pow.3500 zł - opłata - 190 zł

 

W ramach karnetu FITNESS + SALA CARDIO pracownicy mogą korzystać bez ograniczeń z zajęć fitness i sali cardio w następujących terminach:

 

FITNESS – zgodnie z planem zajęć fitness

SALA CARDIO – pon - pt 15 00 – 22 00 , sobota 1000 – 1700

 

 

3. ZAJĘCIA FITNESS + SIŁOWNIA + SALA CARDIO

Odpłatność za karnet w w/w okresie jest uzależniona od przychodu rodziny pracownika:

Przychód do 2000 zł - opłata - 219 zł

Przychód od 2001 zł do 2700 zł - opłata - 224 zł

Przychód od 2701 zł do 3500zł - opłata - 229 zł

Przychód pow.3500 zł - opłata - 234 zł

 

W ramach karnetu FITNESS + SIŁOWNIA + SALA CARDIO pracownicy mogą korzystać bez ograniczeń z zajęć fitness, siłowni i sali cardio w następujących terminach:

 

FITNESS – zgodnie z planem zajęć fitness

SIŁOWNIA – pon - pt 15 30 – 22 00 , sobota 1000 – 1700

SALA CARDIO – pon - pt 15 00 – 22 00 , sobota 1000 – 1700

 

4.SPINNING + SALA CARDIO

(spinning – zajęcia na rowerach z instruktorem)

 

Odpłatność za karnet w w/w okresie jest uzależniona od przychodu rodziny pracownika:

Przychód do 2000 zł - opłata - 139 zł

Przychód od 2001 zł do 2700 zł - opłata - 144 zł

Przychód od 2701 zł do 3500zł - opłata - 149 zł

Przychód pow.3500 zł - opłata - 154 zł

 

W ramach karnetu SPINNING + SALA CARDIO pracownicy mogą korzystać bez ograniczeń z zajęć na rowerach spinningowych i sali cardio w następujących terminach:

 

SPINNING – zgodnie z planem zajęć fitness

SALA CARDIO – pon - pt 15 00 – 22 00 , sobota 1000 – 1700

Aktualny plan zajęć fitness jest dostępny na www.sport.up.lublin.pl w zakładce SALA FITNESS, a następnie REZERWACJE.

 

WAŻNE: W przypadku wysokiej frekwencji na zajęciach fitness, zostaną wprowadzone zapisy na poszczególne zajęcia, które prowadzić będzie dyżurny instruktor w SALI CARDIO. 

 

5. SIATKÓWKA – poniedziałek w godz. 1830 – 2000

 

Odpłatność dla pracowników (grupa min.10 osób) jest uzależniona od przychodu rodziny pracownika:

Przychód do 2000 zł -  opłata - 75 zł

Przychód od 2001 zł do 2700 zł - opłata - 80 zł

Przychód od 2701 zł do 3500zł - opłata - 85 zł

Przychód pow.3500 zł - opłata - 90 zł 

 

6. KOSZYKÓWKA - piątek w godz. 2000 – 2130

Odpłatność dla pracowników (grupa min.10 osób) jest uzależniona od przychodu rodziny pracownika:

Przychód do 2000 zł - opłata - 93 zł

Przychód od 2001 zł do 2700 zł - opłata - 98 zł

Przychód od 2701 zł do 3500zł - opłata - 103 zł

Przychód pow.3500 zł - opłata - 108 zł

 

Zapisy przyjmuje Sekcja Spraw Socjalnych UP (budynek Rektoratu, pokój nr 155) tel. 81 445-69-11

 

Odbiór karnetów wraz z opłatą przyjmuje Punkt Obsługi Klienta Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP (kasa) przy ul. Głębokiej 31 od dnia 1 października 2017 r. (niedziela) lub w momencie pierwszych zajęć.

 

Członkowie ZNP oraz NSZZ ,,Solidarność’ otrzymają dofinansowanie do w/w karnetów w kwocie 30,-zł.

Wypłata w Sekretariatach Związków po 31 października br.

 

Ważne: odbiór karnetów osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości.

Termin odbioru karnetów mija 20 października br.

 

 

 


« wstecz