[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

24.05.2017

25 i 26 maja w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi odbędzie się Konferencja Narodowego Kongresu Nauki  pt. „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”.  Zachęcamy do śledzenia tego wydarzenia poprzez transmisję internetową.

 

 

 

 

 

Program transmisji konferencji NKN „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”
Łódź 25, 25 maja 2017

25.05 czwartek


9.30–9.45 Oficjalne otwarcie konferencji
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, Przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych, Rektor Politechniki Łódzkiej

9.45–10.30  Wystąpienie programowe
Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.30–12.10  Sesja międzynarodowa  Finansowanie szkolnictwa wyższego w ujęciu międzynarodowym

12.45–14.15  PANEL I Modele finansowania uczelni publicznych

15.30–16.50 PANEL II Parametry finansowania uczelni
 


26.05 piątek

9.00–9.30 Wystąpienie otwierające
dr hab. Teresa Czerwińska, Podsekretarz Stanu, MNiSW

9:30–10:00  Wystąpienie tematyczne Wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla polskiej nauki   Piotr Michałowski, Europejski Bank Inwestycyjny

10.00–11.50  PANEL III Rola finansowania doskonałości

11.50–12.50 PANEL IV System stypendiów i kredytów dla studentów

(Szczegółowy program konferencji https://nkn.gov.pl/konferencja/konferencja-lodz-25-26-05-2017/)

 

 

 

 

 

 

 


 


« wstecz