[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

17.04.2018

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji nagrody Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za badania naukowe w dziedzinie kontroli sektora publicznego. Tegoroczna nagroda ma motywować do podejmowania działań w dziedzinie kontroli sektora publicznego.

Mogą się o nią ubiegać:

  • autorzy prac naukowych i badacze, którzy opublikowali artykuły od 1 stycznia 2014 r.
  • absolwenci uczelni wyższych, którzy napisali prace magisterską lub doktorską, przy czym obrona odbyła się po 1 stycznia 2014 r.


Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 15 czerwca 2018 r.

więcej informacji na stronie: www.eca.europa.eu/pl/Pages/ECA-Award-2018.aspx

informacje na facebooku: www.facebook.com/events/1985783921697805/

dodatkowe pytania można przesyłać na adres: eca-award@eca.europa.eu.


« wstecz