[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

13.04.2018

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji pt. "Integrating international students: perspectives from cities, civil society and academia 2.0", organizowanej przez Urząd Miasta Lublin w dniach 19-20 kwietnia 2018r.

Jest to jedyna konferencja poświęcona tematowi integracji studentów zagranicznych, nie tylko w środowisku lokalnym Lublina, ale w skali ogólnopolskiej. Zagraniczni goście ze Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, a także przedstawiciele miast i uczelni z Gdańska, Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy, Torunia, Krakowa, Warszawy i Białegostoku spotkają się w Lublinie, aby wymienić swoje poglądy w dyskusjach oraz warsztatach.

Podczas dwudniowej konferencji omówione zostaną tematy dotyczące integracji studentów zagranicznych oraz przeprowadzone warsztaty eksperckie. Wśród zaproszonych gości są paneliści z różnych krajów, zaangażowani w integrację studentów zagranicznych w nowych środowiskach, a także sami studenci zagraniczni studiujący w Polsce. Wśród panelistów pierwszego dnia w sesji pt. "Supporting and integrating international students into the academic community. Good practices." jest prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej.

Konferencja ma na celu poznanie i opracowanie nowych, dobrych praktyk integrujących studentów zagranicznych ze społecznością lokalną, pokazanie korzyści płynących z obecności studentów w mieści oraz opracowanie systemu współpracy Miasto - Uczelnia - Biznes - NGO.

Językiem konferencji jest język angielski, z wyjątkiem ostatniego panelu dyskusyjnego i dwóch warsztatów.

Więcej informacji dot. programu, prelegentów oraz warsztatów na stronie: http://iis-conference.lublin.eu

 

 

 


 


« wstecz