[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

12.04.2018

  

KOMUNIKAT
 

Dział Spraw Pracowniczych UP w Lublinie informuje, że od 16 kwietnia 2018 r.

nastąpi zmiana przychodni świadczącej usługi w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej

dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

 

Badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne oraz do celów sanitarno-epidemiologicznych dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wykonywać będzie Ośrodek Medycyny DMP sp. z o.o. ul Projektowa 5, 20-209 Lublin. Zasady kierowania na badanie lekarskie pozostają bez zmian.

 

Na podstawie otrzymanego skierowania Pracownicy będą mogli  dokonać zapisu na badania od poniedziałku do piątku:

  •  w godzinach od 7.00 do 15.00   osobiście w Ośrodku Medycyny ul. Projektowa 5, Lublin lub telefonicznie pod nr. tel.: 509 381 777  oraz  81 710 56 90
  • w godzinach od 15.00 do 20.00  telefonicznie pod nr. tel. 81 710 56 56
 
 

Druki skierowań są do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce Pracownicy – druki- druki kadrowe.

Jeden egzemplarz orzeczenia lekarskiego, po zaparafowaniu przez przełożonego, należy niezwłocznie dostarczyć do Działu Spraw Pracowniczych. 

 

Badania rozpoczęte w Poradni Medycyny Pracy przy ul. Langiewicza 6a w Lublinie muszą być dokończone w dniu 13 kwietnia 2018 r.

 
 
 
 
        

 

 


« wstecz