[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

25.10.2019

KOMISJA UCZELNIANA

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO  PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

 

 

W imieniu Związków Zawodowych działających w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zwracamy się do wszystkich pracowników UP w Lublinie o zgłaszanie kandydatów na funkcję Społecznego Inspektora Pracy.

 
Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

  1. mieć podstawową wiedzę z zakresu prawa pracy i BHP;
  2. być pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ze stażem pracy minimum 5 lat;
  3. być członkiem jednego z działających na Uczelni Związków Zawodowych;
  4. wyrazić zgodę na kandydowanie i pracę społeczną (bez wynagrodzenia).


Kandydatów, wraz ze zgodą na kandydowanie, prosimy zgłaszać do sekretariatów Związków Zawodowych do 15 listopada 2019 r.:
a) ZNP tel. 445-69-79, pokój nr 475,
b) NSZZ Solidarność tel. 445-66-82, pokój nr 430.

 

REGULAMIN WYBORÓW
 

 


Międzyzwiązkowa Komisja Wyborcza
                   do wyboru SIP
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 

                                                                                                                                                                                                   

 


« wstecz