[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

15.03.2021

Centrum Nauki informuje, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił kolejny nabór wniosków do programów  „Społeczna odpowiedzialność nauki” i „Doskonała nauka”.


Przedmiotem programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.
Program składa się z dwóch modułów:
1) Popularyzacja nauki i promocja sportu,
2) Wsparcie dla bibliotek naukowych.


Przedmiotem programu „Doskonała nauka” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.
Program składa się z dwóch modułów:
1) Wsparcie konferencji naukowych,
2) Wsparcie monografii naukowych.


Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w w/w programach znajdują się na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki:

1. „Społeczna odpowiedzialność nauki” na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki
2. „Doskonała Nauka” na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka

Wnioskodawca, którym jest Uczelnia może złożyć maksymalnie po 5 wniosków w ramach każdego z modułów: Popularyzacja nauki i promocja sportu, Wsparcie konferencji naukowych i Wsparcie monografii naukowych oraz maksymalnie 2 wnioski w ramach modułu Wsparcie dla bibliotek naukowych.


Nabór wniosków w ramach programów trwa od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl, na udostępnionym w nim formularzu.

 

Ze względu na wymogi konkursu w zakresie liczby składanych wniosków Centrum Nauki prosi o zgłaszanie chęci przygotowania projektów do programów „Społeczna odpowiedzialność nauki” i/lub „Doskonała nauka” do dnia 5 kwietnia 2021 r. w formie e-mailowej do Pani Agnieszki Chilkiewicz na adres: agnieszka.chilkiewicz@up.lublin.pl - liczy się kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych w/w programami zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:
Agnieszka Chilkiewicz - tel. 81 445 69 07, e-mail: agnieszka.chilkiewicz@up.lublin.pl

 


« wstecz