[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

27.11.2018

Dział Spraw Pracowniczych                                                                          Lublin, dnia 26.11.2018 r.

Sekcja Spraw Socjalnych

KKs / 177 /14/18

 
 

K O M U N I K A T

 

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych UP informuje, że prowadzi zapisy na zakup karnetów na zawody żużlowe w Lublinie na mecze drużyny Speed Car Motor Lublin w sezonie 2019

 
Odpłatność za karnet  dla pracowników/emerytów UP uzależniona jest od średniego miesięcznego przychodu na  członka rodziny, naliczonego w roku ubiegłym  i wynosi: 

Przychód do 2000 zł                           opłata       185zł

Przychód od 2001 zł do 2700 zł        opłata       190zł

Przychód od 2701 zł do 3500zł         opłata       195zł      

Przychód pow.3500 zł                        opłata       200zł

 

Członkowie NSZZ ,,Solidarność’ otrzymają dofinansowanie do w/w karnetów w kwocie 10zł.

Członkowie ZNP otrzymają dofinansowanie do w/w karnetów w kwocie 30zł.

Wypłata dofinansowania w sekretariatach Związków po 29 stycznia 2019r.

 

Karnet gwarantuje wejście na 7 meczów rundy zasadniczej odbywające  się na lubelskim torze przy Alejach Zygmuntowskich 5.

 

Zapisy wraz z wpłatą przyjmuje Sekcja Spraw Socjalnych UP do 7 grudnia 2018r (budynek Rektoratu, pokój nr 155) tel. 81 445-69-11

 


« wstecz