[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

13.03.2020

Informacja o możliwości skorzystania z zasiłku opiekuńczego na dziecko do 8 lat, w  związanych z zamknięciem z powodu Covid–19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, lub szkoły do którego uczęszcza.
 

Uprzejmie informuję, że pracownicy (rodzice), którzy mają dzieci w wieku do 8 lat, mogą w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres nie dłuższy niż 14 dni na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590).

Pracownik (rodzic dziecka) w celu otrzymania wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest zobligowany do wypełnienia oświadczenia. W oświadczeniu o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat można wskazywać trzy okresy:
12-13 marca
16-20 marca
23-25 marca
lub podać łączny okres opieki nad dzieckiem jeżeli pracownik zobowiązany jest pracować, np. sobotę i niedzielę.

Wypełnione oświadczenie /skan z podpisem lub wersja Word/ należy przesłaniać drogą elektroniczną na adres dowolnego pracownika Biura Kadr.

O fakcie nieobecności w pracy z w/w tytułu  należy niezwłocznie poinformować drogą telefoniczną lub email swojego bezpośredniego przełożonego. Oryginały oświadczeń z odręcznym podpisem będą mogły być dostarczone do Biura Kadr w terminie późniejszym.

Do oświadczenia nie należy składać wniosku Z-15 (czyli Wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem).

Wszelkie wyjaśnienia  są opublikowane na stronie ZUS.

                                                                                                    Aneta Popiołek
                                                                                                    Kierownik Działu Kadr i Płac

 

 


« wstecz