[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

21.03.2019

Kks/178/ 7 /19

 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych informuje, że byli pracownicy (emeryci/renciści) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, od roku 2019 bezzwrotną pomoc materialną ze środków ZFŚS otrzymywać będą jeden raz w roku. Wysokość świadczenia uzależniona jest od średniego miesięcznego przychodu na członka rodziny emeryta/rencisty, uzyskanego w roku ubiegłym i wynosi:

 

 

Przychód do 2000 zł - 1500 zł

Przychód od 2001 zł- 2700zł - 1200 zł

Przychód od 2701 zł- 3500zł - 900 zł

Przychód pow. 3500 zł - 600 zł


 

Świadczenie przyznawane będzie na podstawie oświadczenia, które należy składać w Sekcji Spraw Socjalnych (budynek Rektoratu, pokój nr 155) w terminie do 19.04.2019 r.- dostępne na stronie internetowej. W związku z likwidacją kasy na UP z dniem 31 marca 2019r bezzwrotna pomoc materialna wypłacana będzie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe. Dla osób, które nie posiadają rachunku bankowego, wypłaty będzie można dokonać w każdym oddziale Banku Pekao S.A.  okazując dowód osobisty. W/w świadczenia wypłacane będą począwszy od 13 maja br. Jednocześnie dział socjalny podaje obowiązujące godziny przyjęć interesantów:

 

Poniedziałek - 7.00-15.00

Wtorek - 7.00-15.00

Środa - dzień bez przyjęć

Czwartek - 7.00-15.00

Piątek - 7.00-15.00

 

[ wniosek do pobrania ]

 

 

Sekcja Spraw Socjalnych

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


« wstecz