[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

01.06.2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności

31.05.2011

Konkurs na kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego UP

31.05.2011

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Bartłomieja Borowskiego pt.: "Wzrost i plonowanie bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) w zależności od nawożenia azotowo-potasowego oraz terminu zbioru"

31.05.2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności

30.05.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Sowińskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: „Standardy jakości krajobrazu projektowanego Rezerwatu Biosfery Roztocze – Puszcza Solska, jako instrument kształtowania środowiska obszarów wiejskich”.

26.05.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Zagajskiego Tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena jakości pracy kombajnów z automatyczną regulacją zespołów roboczych przy zbiorze zbóż na cele nasienne

20.05.2011

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Pawła Żółkiewskiego Tytuł rozprawy: "Wpływ przedłużonej laktacji i jej przebiegu na użytkowość mleczną i długość życia krów wysokowydajnych”.

20.05.2011

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kornela Kasperka Tytuł rozprawy: "Wybrane zachowania i mechanizmy obronne rodziny pszczelej i ich uwarunkowania”.

12.05.2011

Publiczną obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Wirkijowskiej pt. „ Badania wartości technologicznej dostępnych rodów jęczmienia nagiego przeznaczonych na cele spożywcze”

04.05.2011

Konkurs na obsadę stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Histologii i Embriologii Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt