[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

18.02.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Emilii Sykut-Domańskiej pt. „Badanie wartości technologicznej dostępnych odmian i rodów owsa nagonasiennego i oplewionego (Avena nuda, Avena sativa) na cele spożywcze”.

04.01.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Łucji Różańskiej-Boczuli Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nowe ujęcie analizy regresji wielomianowej z replikacjami i jej zastosowanie do analizy doświadczeń z inżynierii rolniczej”

04.01.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Danieli Olejnik. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie względnej efektywności preparatów do analizy danych eksperymentalnych w inżynierii rolniczej”

04.12.2009

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Bernarda Jóźwika Tytuł rozprawy doktorskiej: „System ekspertowy doboru maszyn i urządzeń do przygotowania i zadawania pasz w produkcji bydła”

04.12.2009

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Andrzeja Jakuba Zuchniarza Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena właściwości mechanicznych i energetycznych brykietów wytworzonych z biomasy roślinnej kukurydzy pastewnej”

04.12.2009

Seminarium naukowe - doktorskie - zaproszenie - inż. Agnieszka Misiura

02.12.2009

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Pawła Bobina Tytuł rozprawy doktorskiej: „Czynniki warunkujące wrażliwość jabłek na obciążenie udarowe”

27.10.2009

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Architektury Krajobrazu w Instytucie Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodniczym

26.10.2009

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Architektury Krajobrazu Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu.

21.10.2009

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Ireny Goździewskiej