[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

15.06.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Romana Molasa na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii; tytuł rozprawy doktorskiej: „Wybrane elementy agrotechniki ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) uprawianego na cele energetyczne”.

09.06.2010

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Augustyńskiej-Prejsner pt: "Wpływ czynników środowiskowych i genetycznych na poziom dobrostanu świń ”

08.06.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Aleksandra Józefa Mazanka. Tytuł rozprawy doktorskiej:  „Badanie biopaliw w zakresie kompatybilności z olejem smarowym podczas eksploatacji w wybranych silnikach o zapłonie samoczynnym”

01.06.2010

Konkurs na obsadę stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Chorób Ryb i Biologii Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt.

18.05.2010

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Zoologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

14.05.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Stadnika Temat rozprawy: „Kształtowanie warunków zamrażania żywności realizowanego metodą odwróconej fluidyzacji”

12.05.2010

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Architektury Krajobrazu Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu.

13.04.2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Inżynierii i Technologii Zbóż

04.04.2010studenci
     
04.04.2010studenci