[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

08.09.2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii i Zarządzania

07.09.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Powroźnik na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ terminu siewu polskich i zagranicznych gazonowych odmian traw na ich początkowy wzrost i rozwój oraz przezimowanie i aspekt ogólny murawy”.

03.08.2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta  w Katedrze Fizyki,  Zakładzie Fizyki Stosowanej

12.07.2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Matematyki

07.07.2010

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Przemysława Jankowskiego. Tytuł rozprawy: "Porównanie wyników odchowu cieląt rasy Angus i mieszańców F1 i ocena ich przydatności do produkcji wołowiny kulinarnej".

06.07.2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

06.07.2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt (2)

30.06.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mileny Anety Potręć Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena procesu ciśnieniowego zagęszczania surowców roślinnych stosowanych do produkcji biopaliw stałych”.

30.06.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Stanisławy Misiury Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ obróbki wstępnej nasion rzepaku na proces wytłaczania oleju i jego nasion”.

21.06.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Pietruczyk na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Właściwości chemiczne i fizykochemiczne gleb porolnych zalesionych sosną zwyczajną (Pinus sylvestris L.)".