[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

24.01.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Dresler na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: „Paleoekologiczne warunki rozwoju torfowisk dolinowych północnej części Wyniosłości Giełczewskiej oraz ocena ich walorów przyrodniczych”.

19.01.2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Maszyn i Urządzeń Rolniczych

17.01.2011

Konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła- Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

14.01.2011

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zatrudni specjalistę ds. promocji Uczelni.

13.01.2011

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt.

22.11.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Gocół na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ roślin okrywowych na wybrane właściwości gleby, plonowanie, jakość nasion oraz zachwaszczenie łanu soi (Glycine max (L.) Merril) uprawianej w siewie bezpośrednim z uwzględnieniem ograniczenia chemicznej ochrony przed chwastami”.

04.11.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława Sachajko na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena produkcyjna, ekonomiczna i energetyczna uprawy ziemniaka oraz pszenżyta jarego w warunkach zróżnicowanej agrotechniki”.

05.10.2010

Konkurs otwarty stanowisko asystenta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

20.09.2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Teorii Eksperymentu i Biometrii

13.09.2010

Konkurs otwarty na obsadę stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt.