[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

24.11.2011

Związki zawodowe działające w naszej Uczelni prowadzą z Jego Magnificencją Rektorem rozmowy dotyczące możliwości przywrócenia rozporządzenia o zwiększaniu wynagrodzeń pracowników w wieku przedemerytalnym. Wstępnie ustalono, że:

 

1. Mogłoby ono objąć wieloletnich pracowników AR/UP, którzy w najbliższych latach będą osiągali wiek emerytalny tj. kobiety - 60 lat, mężczyźni - 65 lat lub pracownicy na stanowisku profesora – 70 lat.

2. Praca w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest dla nich jedynym źródłem utrzymania.

3. Wzrost wynagrodzenia wynosiłby maksymalnie 500 zł w roku poprzedzającym przejście na emeryturę.

4. Wnioskujący o taki wzrost wynagrodzenia złożyłby deklarację rezygnacji z pracy w UP z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego.

 

Pracownicy, którzy chcieliby skorzystać takiej możliwości proszeni są o złożenie do dnia 15 grudnia br. w sekretariatach ZNP Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego p. 467 w budynku Rektoratu (e-mail: krystyna.tarkowska@up.lublin.pl) lub sekretariacie Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”, p. 431 w budynku Zootechniki, e-mail: komisja.solidarnosc@up.lublin.pl), osobiście, pocztą wewnętrzną lub e-mailem deklaracji osobistego zainteresowania takim rozwiązaniem. Deklaracja taka może być anonimowa, ale powinna zawierać następujące dane:

- staż pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie,

- grupę zawodową (pracownicy naukowo – dydaktyczni, pracownicy dydaktyczni,  pracownicy biblioteczni, pracownicy naukowo i inżynieryjno techniczni, pracownicy administracji, pracownicy obsługi)

- rok osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego.

 

Dane te są nam potrzebne do oszacowania ewentualnych skutków finansowych dla Uczelni w najbliższych latach.

 

Z poważaniem

Zarząd ZNP PUP w Lublinie

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” UP w Lublinie

 

 Lublin, 24.11.2011 r.

 

 


« wstecz