[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

28.03.2012

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Raczyńskiej Tytuł rozprawy: "Opracowanie biologicznych metod oczyszczania powietrza wentylacyjnego z chlewni przy użyciu złóż biofiltracyjnych".

13.03.2012

Publiczna obrona pracy doktorskiej lek. wet. Agnieszki Pomorskiej nt. "Analiza wybranych wskaźników zdrowia źrebiąt w okresie od urodzenia do odsadzenia"

02.03.2012

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Jarosińskiej Tytuł rozprawy: "Baza surowcowa i jakość produktów wybranych spółdzielni mleczarskich regionu lubelskiego z uwzględnieniem wpływu niektórych czynników".

29.02.2012

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Ryszarda Rachwałowskiego Tytuł rozprawy: "Wpływ warunków środowiskowych na efektywność gospodarki łowieckiej populacjami zwierzyny grube w rejonach hodowlanych Lubelszczyzny”.

22.02.2012

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Elżbiety Rusinek Tytuł rozprawy: "Wpływ ekstraktu z grejpfruta oraz tarczycy bajkalskiej na wskaźniki hematologiczne i biochemiczne oraz efekty produkcyjne indyczek”.

20.02.2012
30.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

27.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt

27.01.2012

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Paula na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: "Rola osadów ściekowych i wapna poflotacyjnego w zagospodarowaniu gruntów z okolic kopalni siarki"

27.01.2012

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Anatomii i Histologii Zwierząt Wydz. Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie