[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

02.09.2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Energetyki i Pojazdów

30.08.2011

Pismo prorektora ds. studenckich i dydaktyki w sprawie uzupełniania danych w aplikacji Bazus

29.08.2011

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

22.08.2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Turystyki i Rekreacji

22.07.2011

UWAGA! - Informacja dla przedstawicieli wszystkich katedr Uniwersytetu Przyrodniczego

21.07.2011

BEZPŁATNE BADANIA - Zapraszenie na badania - mammografia, cytologia i kolonoskopia

07.07.2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Matematyki
 

20.06.2011

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Szczepanik na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: "Porównanie plonowania i jakości dwóch odmian kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.) uprawianego z bezpośredniego wysiewu nasion oraz z rozsady"

17.06.2011

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Melioracji i Budownictwa Rolniczego

16.06.2011

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Krzysztofa Sawickiego pt.: "Cechy jakościowe plonu kapusty czerwonej (Brassica oleracea L. var. capitata f. rubra) w zależności od sposobu i terminu produkcji rozsady oraz warunków przechowywania".