[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

16.12.2013

  

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 14 grudnia 2013r.  zmarł nagle w wieku 77 lat – emerytowany

 

prof. dr hab. Stanisław Flieger

 

 Od 1961 roku nauczyciel akademicki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, specjalista
z zakresu anatomii zwierząt i neuroanatomii.

Asystent Zakładu Anatomii Zwierząt (1961-1969), adiunkt (1970-1976), docent (1976-1986), profesor od 1986 r.

W latach 1987-1990 oraz 1993-1996 Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, delegat Rady Wydziału do Senatu AR (od 1996 r.). Od 1995 r. Dyrektor Instytutu Anatomii Zwierząt.

Przewodniczący Lubelskiego Oddziału, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Przewodniczący Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Promotor dwóch przewodów doktorskich, opiekun naukowy jednej pracy habilitacyjnej.

 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Lumen Mundi i wieloma innymi odznaczeniami.

 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013r. o godz. 9:00  na cmentarzu przy ul. Lipowej.  

 

 

  Rektor, Senat, Pracownicy i Studenci

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 


« wstecz