[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

02.12.2013doktoranci

 

 

Biblioteka Główna UP w Lublinie zaprasza na szkolenie z zakresu bazy Web of Science, którą przeprowadzi przedstawiciel firmy Thomson Reuters.  Spotkanie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 r., w godzinach 10.00 – 11:30 lub 12.00-13:30 w budynku biblioteki w sali nr 418 (IVp.). Podczas szkolenia zaprezentowane zostanie m.in.: 
 

- tworzenie raportów cytowań w bazie Web of Science;

- indeks h - zastosowanie oraz metody wyliczania;

- wyszukiwanie publikacji cytowanych – Cited Reference Search;

- „Lista filadelfijska”, a ministerialny wykaz czasopism punktowanych;

- wyszukiwanie czasopism Impact Factorowych w bazie Journal Citation Reports.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające udział. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie zgłoszenia  na adres e-mail: informacja.naukowa@up.lublin.pl lub o potwierdzenie telefoniczne: 81 445 62 27.

 


« wstecz