[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

03.02.2014


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła rekrutację do trzeciej edycji programu INTER organizowanego w ramach projektu SKILLS. Program składa się ze szkoleń oraz konkursu popularyzatorskiego i mogą w nim uczestniczyć uczeni będący na początku kariery naukowej, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.


W dotychczasowych dwóch edycjach programu INTER mogli brać udział naukowcy, którzy w przeszłości otrzymali od FNP wsparcie w formie subwencji lub stypendium. W tym roku, po raz pierwszy, w programie będą mogli się zarejestrować również badacze spoza grona laureatów FNP.


Do programu mogą się zgłosić uczeni będący na początku kariery naukowej, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki: doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce; doktorzy będący pracownikami naukowymi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP – do 6 lat po doktoracie; absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora, zamierzający realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP.
 

W pierwszym etapie naukowcy zainteresowani udziałem w programie INTER muszą wypełnić formularz on-line i załączyć wymagane dokumenty (w tym zarys projektu interdyscyplinarnego) na stronie: http://szkolenia.fnp.org.pl. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy mogą następnie wziąć udział w szkoleniach z zakresu współpracy interdyscyplinarnej i popularyzacji nauki, prowadzonych przez najlepszych specjalistów z Polski i zagranicy.


W drugim etapie uczestnicy programu składają wnioski na realizację interdyscyplinarnego projektu badawczego, które są oceniane przez ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki. Autorzy najwyżej ocenionych wniosków (nie więcej niż 20 osób) zostają finalistami konkursu popularyzatorskiego, w którym muszą w zrozumiały i atrakcyjny sposób zaprezentować swój projekt badawczy przed publicznością i Kapitułą składającą się z wybitnych naukowców i cenionych popularyzatorów nauki. W dotychczasowych dwóch edycjach konkursu wystąpienia finalistów oceniali tak znani popularyzatorzy nauki jak: red. Wiktor Niedzicki, dr Patrycja Dołowy, dr hab. Marcin Grynberg czy red. Krzysztof Michalski.
 

Przed finałem uczestnicy konkursu uczestniczą również w dodatkowym szkoleniu z autoprezentacji i sztuki wystąpień publicznych, które pozwala im na przygotowanie się do finałowych wystąpień. Dzięki szkoleniu zdobywają również praktyczną wiedzę o tym, jak opowiadać o swoich badaniach w trakcie festiwali naukowych, spotkań z młodzieżą lub z przedstawicielami innych dziedzin nauki.
 

Finaliści, którzy w najbardziej interesujący i przystępny sposób opowiedzą o swoim projekcie otrzymają nagrody w wysokości: 120 tys. złotych (I nagroda), 100 tys. złotych (II nagroda) i 80 tys. złotych (III nagroda). Każda nagroda składa się z dwóch części – 80% nagrody stanowi część subwencyjna na realizację zaprezentowanego projektu badawczego, a 20% nagrody to indywidualne wsparcie dla laureata. Swojego faworyta wskaże również zgromadzona na sali publiczność – zwycięzca głosowania publiczności otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. złotych.
 

W dwóch dotychczasowych edycjach konkursu popularyzatorskiego INTER wyłoniono 18 zwycięzców, którzy w sumie otrzymali 1,8 mln złotych na realizację interdyscyplinarnych projektów, o których opowiadali widzom w trakcie swoich wystąpień. Jedną z laureatek drugiej edycji konkursu jest dr Halina Waś z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, która w trakcie swojej fascynującej prezentacji wystąpiła jako sędzia próbujący wydać wyrok w sprawie starej komórki nowotworowej. Wyniki jej projektu pozwolą na głębsze poznanie procesu starzenia komórek nowotworowych oraz podziału komórki starej i mogą znaleźć zastosowanie w medycynie, a szczególnie w onkologii.
 

Ten projekt był kompletnie inny. Przeważnie jest tak, ze cała nasza praca polega na napisaniu projektu, a tutaj po raz pierwszy musieliśmy się wykazać dodatkowymi zdolnościami - zdolnościami do przekonania ludzi z ulicy i naukowców reprezentujących inne dziedziny, że nasz projekt jest ciekawy - mówiła dr Waś po finale konkursu INTER 2013.
Ta nagroda umożliwi mi współpracę z najlepszymi ośrodkami, dzięki którym mogę się nauczyć jak przeprowadzić dobry eksperyment i jak ten dobry eksperyment przeprowadzić później u nas, w Warszawie – wyjaśniała kolejna laureatka konkursu, dr Joanna Sułkowska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, która dzięki wygranej chce zrozumieć mechanizm zawiązywania i rozwiązywania węzłów w białkach. Największym problem stojącym na drodze do poznania tego mechanizmu jest brak doświadczenia, które w sposób jednoznaczny odpowiedziałoby na pytanie czy struktura jest zawiązana czy rozwiązana. Dr Sułkowska dzięki uzyskanym środkom chce zaprojektować sposób przeprowadzenia eksperymentu typu FRET, który wraz z symulacjami numerycznymi i aparatem matematycznym pokaże topologię białka.
 

Rekrutacja do trzeciej edycji programu INTER będzie trwała od 3 lutego do 5 marca 2014 r. Szczegółowe informacje na temat programu INTER dostępne są na stronie internetowej FNP oraz u koordynatorki.
 

Więcej informacji:
Marta Michalska-Bugajska, Specjalista ds. Informacji i promocji, Zespół ds. Kapitału Ludzkiego
tel.: 604 128 182; e-mail:bugajska@fnp.org.pl
 


***
Projekt SKILLS jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego celem jest doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności dotyczących komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych. W ramach działań w projekcie SKILLS organizowane są m.in. szkolenia z zakresu komunikacji naukowej, szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami i zespołami naukowymi, Program Mentoringu, Program INTER czy Akademia Menadżerów Programowych.
 


***
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Statutowe cele FNP to wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych, działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, wspomaganie różnych inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na modernizację warsztatów naukowych i ochronę zbiorów naukowych, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). FUNDACJA coraz aktywniej angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, w działania ułatwiające wymianę myśli naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

 


« wstecz