[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

23.01.2014

Komunikat
dotyczący składania wniosków o odznaczenie Medalem za Długoletnią Służbę.

 

Dział Spraw Pracowniczych informuje, ze w dniu 13.01.2014 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderowi odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. 2014, poz. 64), którego przepisy wejdą w życie 28 stycznia 2014 r. Szczególną, uwagę należy zwrócić na przepis mówiący o tym, ze wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. Składając wnioski o w/w odznaczenie należy uwzględnić powyższą zasadę.

Rozporządzenie wprowadza również nowy wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę, który dostępny jest na stronie internetowej UP. 

Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę [pobierz]


« wstecz