[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

21.01.2014

Dział Spraw Pracowniczych
Sekcja Spraw Socjalnych
Kks/178/01/14


KOMUNIKAT


Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych UP uprzejmie informuje , że dnia 31 stycznia 2014 roku organizuje kulig w "Biesiadzie Wojciechów" w miejscowości Wojciechów 151a


W programie:
- kulig
- konsumpcja potraw
- zabawa przy muzyce

Odpłatność dla pracowników uzależniona jest od dochodu rodziny pracownika i wynosi:
- dochód do 1600 zł - 70zł
- dochód od 1600 - 2200zł - 75zł
- dochód powyżej 2200zł - 80zł

Członkowie ZNP oraz NSZZ "Solidarność" otrzymają dofinansowanie do w/w imprezy w kwocie:
ZNP- 20 zł, NSZZ Solidarność -5 zł, dofinansowanie do odbioru po 31 stycznia br. w sekretariatach w/w związków


Wyjazd dnia 31 stycznia br.(piątek) o godz.15.30 sprzed budynku przy ul. Głębokiej 31, powrót w godzinach nocnych.


Zapisy wraz z odpłatnością przyjmuje Sekcja Spraw Socjalnych (budynek Rektoratu , pokój nr 155) do 24 stycznia br.


« wstecz