[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

10.01.2014

AZP/Pw/2/2014 r.


KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2014 r. zmienił się średni kurs złotego w stosunku do euro, który będzie stosowany do przeliczania wartości szacunkowej zamówień oraz konkursów realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

  

Średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi aktualnie 4,2249 zł i będzie obowiązywał przez dwa lata, do dnia 31.12.2015 r.

 

Podstawa prawna:rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692).

 

Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianą kursu złotego w stosunku do euro, zostały zmienione poszczególne kwoty progów zamówień i konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej wynoszących aktualnie:

 

1/ dla dostaw i usług 207 000 euro (874 554,30 zł netto) ,

2/ dla robót budowlanych 5 186 000 euro (21 910 331,40 zł netto ). 

 

Podstawa prawna:rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735).


Ponadto zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisami próg 14 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp się nie stosuje – nie uległ zmianie i wynosi po przeliczeniu aktualnego, średniego kursu złotego 59 148,60 zł netto.

 

KANCLERZ UP

dr inż. Henryk Bichta


« wstecz