[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

25.03.2014

                                                     

 


 

Komitet Organizacyjny
XXI Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
Katedra Ekonomii i Zarządzania

 


 

Szanowni Państwo

Komitet Organizacyjny zaprasza do udziału w XXI Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, który odbędzie się w Lublinie w dniach 16-18 września 2014 roku.

 

Tematem XXI Kongresu SERiA jest

"Funkcjonowanie i rozwój subsystemu żywnościowego oraz obszarów wiejskich".


W programie Kongresu przewiduje się sesję plenarną oraz obrady w siedmiu sekcjach problemowych zatytułowanych:

  1. Polityka żywnościowa i interwencjonizm państwowy.
  2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
  3. Doskonalenie struktur gospodarczych i instytucjonalnych subsystemu żywnościowego.
  4. Zasoby i procesy w kształtowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw i gospodarstw w subsystemie żywnościowym.
  5. Konkurencyjność produktów żywnościowych.
  6. Biogospodarka i jej rola w rozwoju subsystemu żywnościowego.
  7. Sekcja anglojęzyczna.


Nadesłane przez Państwa artykuły w języku polskim lub angielskim, po uzyskaniu pozytywnych recenzji naukowych zostaną zamieszczone w Rocznikach Naukowych SERiA (nr ISSN 1508-3535), które znajdują się na liście „B” wykazu czasopism naukowych MNiSW (z dn.17.12.2013) i posiadają 8 pkt.


Szczegóły dotyczące organizowanego XXI Kongresu SERiA znajdą Państwo w dołączonym pliku oraz na stronie internetowej www.seria.home.pl

Z poważaniem
Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXI Kongresu SERiA

Komitet Organizacyjny XXI Kongresu SERiA
Katedra Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
telefon: 794 653 204 (Sekretarz), (81) 461 05 61 (Katedra)
FAX  (81) 461 05 61
e-mail: seria@up.lublin.pl
 


« wstecz