[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

03.03.2014

 

Jeszcze do 14 marca naukowcy z żyłką do popularyzacji nauki będą mogli się zarejestrować do trzeciej edycji programu INTER organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach projektu SKILLS. Program składa się ze szkoleń oraz konkursu popularyzatorskiego i mogą w nim uczestniczyć uczeni będący na początku kariery naukowej, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.


Do programu mogą się zgłosić naukowcy będący na początku kariery naukowej, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki: doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce, doktorzy będący pracownikami naukowymi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP – do 6 lat po doktoracie oraz absolwenci studiów doktoranckich (do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora), zamierzający realizować interdyscyplinarny projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium RP.


W pierwszym etapie naukowcy zainteresowani udziałem w programie INTER muszą wypełnić formularz on-line i załączyć wymagane dokumenty (w tym zarys projektu interdyscyplinarnego) na stronie: http://szkolenia.fnp.org.pl. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy mogą następnie wziąć udział w szkoleniach z zakresu współpracy interdyscyplinarnej i popularyzacji nauki, prowadzonych przez najlepszych specjalistów z Polski i zagranicy.


W drugim etapie uczestnicy programu składają wnioski na realizację interdyscyplinarnego projektu badawczego, które są oceniane przez ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki. Autorzy najwyżej ocenionych wniosków (nie więcej niż 20 osób) zostają finalistami konkursu popularyzatorskiego, w którym muszą w zrozumiały i atrakcyjny sposób zaprezentować swój projekt badawczy przed publicznością i Kapitułą składającą się z wybitnych naukowców i cenionych popularyzatorów nauki. W dotychczasowych dwóch edycjach konkursu wystąpienia finalistów oceniali tak znani popularyzatorzy nauki jak: red. Wiktor Niedzicki, dr Patrycja Dołowy, dr hab. Marcin Grynberg czy red. Krzysztof Michalski.


Przed finałem uczestnicy konkursu uczestniczą również w dodatkowym szkoleniu z autoprezentacji i sztuki wystąpień publicznych, które pozwala im na przygotowanie się do finałowych wystąpień.


Finaliści, którzy w najbardziej interesujący i przystępny sposób opowiedzą o swoim projekcie otrzymają nagrody w wysokości: 120 tys. złotych - I nagroda, 100 tys. złotych - II nagroda i 80 tys. złotych - III nagroda (każda nagroda składa się z dwóch części – 80% nagrody stanowi część subwencyjna na realizację zaprezentowanego projektu badawczego, a 20% nagrody to indywidualne wsparcie dla laureata). Kapituła może zadecydować o przyznaniu danej nagrody więcej niż jednej osobie.
Swojego faworyta wskaże również zgromadzona na sali publiczność – zwycięzca głosowania publiczności otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. złotych.


W dwóch dotychczasowych edycjach konkursu popularyzatorskiego INTER wyłoniono 18 zwycięzców, którzy otrzymali 1,8 mln złotych na realizację interdyscyplinarnych projektów, o których opowiadali widzom w trakcie swoich wystąpień.
Szczegółowe informacje na temat programu INTER dostępne są na stronie internetowej FNP oraz u
koordynatorki: Monika Biłas-Henne, tel.: 604 128 792, e-mail: monika.bilas@fnp.org.pl


Więcej informacji:
Marta Michalska-Bugajska, Specjalista ds. Informacji i promocji, Zespół ds. Kapitału Ludzkiego
tel.: 604 128 182; e-mail: bugajska@fnp.org.pl


***
Projekt SKILLS jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego
celem jest doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności
dotyczących komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych. W ramach działań w projekcie SKILLS
organizowane są m.in. szkolenia z zakresu komunikacji naukowej, szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu
zarządzania badaniami i zespołami naukowymi, Program Mentoringu, Program INTER, Konkurs IMPULS czy Akademia
Menadżerów Programowych.


***


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową, która
realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Statutowe
cele FNP to wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych, działanie na rzecz transferu osiągnięć
naukowych do praktyki gospodarczej, wspomaganie różnych inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce.
Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie
subwencji na modernizację warsztatów naukowych i ochronę zbiorów naukowych, przyznawanie subwencji na
wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących
nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). FUNDACJA coraz aktywniej angażuje się także we wspieranie
międzynarodowej współpracy naukowej, w działania ułatwiające wymianę myśli naukowej oraz zwiększanie
samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

 

 


« wstecz