[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

01.04.2014

Kks/174/03/14


KOMUNIKAT

 

Dział Spraw Pracowniczych, Sekcja Spraw Socjalnych informuje, że emeryci i renciści Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymają w okresie wiosennym br. bezzwrotną pomoc finansową ze środków ZFŚS, której wysokość uzależniona jest od dochodu rodziny emeryta/rencisty i wynosi:

- dochód do 1600,- zł - 300,- zł
- dochód od 1600 do 2200,-zł - 250,-zł
- dochód powyżej 2200,-zł - 200,-zł

Oświadczenia należy składać w Sekcji Spraw Socjalnych (budynek Rektoratu, pokój nr 155) w terminie do 30.04.2014r.
W/w świadczenia wypłacane będą w kasie Uczelni po 2 tygodniach od złożeniu oświadczenia.


« wstecz