[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

06.04.2021

 

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej UP w Lublinie zapraszają do składania wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych NAWA oraz Agentur für Bildung und Internationalisierung – OeAD GmbH (Austria)  pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Austrii.

Termin składania wniosków: do 21 maja 2021 r. godz. 15:00

Dziedziny: wszystkie dziedziny

Finansowanie:
Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na:

  • pokrycie kosztów podróży
  • pokrycie kosztów pobytów naukowców z wyłączeniem finansowania samych badań.


Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z      kraju partnerskiego (i vice versa).

Okres realizacji projektu: maksymalnie 24 miesięcy, począwszy od 01.01.2022 r.

Data zakończenia realizacji Projektów nie może być późniejsza niż 31.12.2023 r.

Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł (koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach Projektu są niekwalifikowalne)

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Austrii do OeAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Austrii.

Wnioski złożone w Polsce i w Austrii powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Ogłoszenie naboru, regulamin programu, dokumenty do pobrania i informacje dla  wnioskodawców  znajdą Państwo na [stronie NAWA]


« wstecz