BADANIA FINANSOWANE Z ZADANIA NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2016 ROKU

Informacja o planowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie na 2016 r. badaniach podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.

  1. Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 660 sztuk kur leghorn (H-33), 800 sztuk kur polbar (Pb), 800 sztuk kur zielononóżka kuropatwiana (Zk).

Cel zadania:

Celem badania jest zgromadzenie danych o cechach użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych kur leghorn (H-33), polbar (Pb) i zielononóżka kuropatwiana (Zk) i ich analiza, aby zdefiniować cechy charakterystyczne dla tych ras.

Planowany termin i miejsce publikacji informacji o uzyskanych wynikach badań oraz sposób dostępu

Wyniki uzyskane w trakcie realizacji wyżej wymienionego zadania będą niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie www.up.lublin.pl/postep-biologiczny nie później niż do dnia 15 stycznia 2017 r. Wyniki te będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych, w tym rolników i podmiotów działających w sektorze rolnictwa, w szczególności zajmujących się hodowlą i produkcją zwierzęcą.

WYNIKI BADAŃ FINANSOWANYCH Z ZADANIA NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W 2016r.

PDF do pobrania