[ MENU DODATKOWE ]


Komunikaty

13.01.2020

Studenci IV roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz IV roku studiów niestacjonarnych kier. Dietetyka - korzystający ze świadczeń pomocy materialnej, którzy będą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w UP w Lublinie mają prawo korzystania z pomocy materialnej i są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

1.stypendium socjalne - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 5) oraz oświadczenie dotyczące aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej (załącznik nr 9)

2.stypendium rektora - wniosek o przyznanie stypendium rektora  (załącznik nr 11). Zgodnie z par 20 pkt 1 Regulaminu stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów (czyli za IV rok, VII semestr) wyrózniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

3.stypendium dla osób niepełnosprawnych - wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 10) oraz aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Wnioski o przyznie stypendium socjalnego oraz stypendium rektora wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Stypendiów Studenckich w terminie do 5 marca 2020 r.

 

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w pokoju nr 9, ul. Akademicka 15 (budynek Agro II) w godz.: 8-14 (stanowisko do spraw osób niepełnosprawnych) w terminie do 5 marca 2020 r.

 

Student, który ukończył studia pierwszego stopnia w innej uczelni i podejmuje studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie od semestru letniego ma prawo ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium rektora, stypednium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga) na zasadch obowiązujących studentów UP w Lublinie w roku akademickim 2019/2020.

 

 


« wstecz