[ MENU DODATKOWE ]


Komunikaty

16.09.2019

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, studenci wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi mogą ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

Rodzaje osiągnięć, sposób ich dokumentowania oraz przykładowy wniosek dostępny jest na stronie: www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020.

Wypełniony wniosek (zgodnie z instrukcją) wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz w formie plików PDF zapisanych w pamięci USB (pendrive) proszę złożyć u Dziekana swojego Wydziału w terminie do 7 października 2019 r.


« wstecz