[ MENU DODATKOWE ]


Komunikaty

23.09.2019

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Presesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2715 zł (jest to dochód roczny)


« wstecz