wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
opisy książek publikacje dydaktyczne
Monitorowanie zagrożeń, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”
Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”
Ochrona zdrowia człowieka w zoonozach zwierząt łownych
The Role of Agriculture in Territorial Identity and Competitiveness of Rural Areas
Zmienność morfologiczna nasion wybranych gatunków flory segetalnej Polski
Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych
Biogospodarka jako szansa rozwoju regionów peryferyjnych
Vademecum chorób zakaźnych i pasożytniczych bydła
Przewodnik do ćwiczeń z fizycznych podstaw naturalnych źródeł energii
Świnie gołębskie – puławskie. 90 lat hodowli (1926–2016)
Gospodarowanie w ogrodnictwie. Ekonomika - Organizacja - Zarządzanie
Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności
Wzrost i rozwój młodników sosnowych (Pinus sylvestris L.) na gruntach Z.A."Puławy" S.A.
Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki
Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. III. Choroby zakaźne zwierząt
Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności
Statystyczne sterowanie procesem. Wykłady i ćwiczenia
Finanse i uproszczona księgowość w przedsiębiorstwach turystycznych
Uprawa roli i roślin z elementami herbologii
Technika cieplna. Wybrane zagadnienia
Hodowla i chów świń
Zbiór zadań i pytań z genetyki
Gospodarowanie energią, surowcami i materiałami w logistyce produkcji zakładów piwowarskich
Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. I. Choroby zakaźne bydła
Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. II. Choroby zakaźne owiec
Wirusologia. Przewodnik do ćwiczeń
Agrobiotechnologia
System zarządzania jakością w organizacji. Funkcjonowanie, doskonalenie, dokumentowanie
Szkodniki roślin ogrodniczych. Zeszyt do ćwiczeń
Mikrobiologia rolnicza. Przewodnik do ćwiczeń
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
Zarys osteologii zwierząt domowych
Aerobiologia
Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych
Angielsko-polski, polsko-angielski słownik statystyki matematycznej i teorii eksperymentu
Białka ostrej fazy u zwierząt
Chemia ogólna i biochemia zwierząt. Przewodnik do ćwiczeń
Chemia ogólna w zadaniach
Chemia organiczna
Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i analityczne
Choroby kolkowe koni. Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie zachowawcze
Choroby zakaźne i parazytozy trzody chlewnej
Choroby zakaźne zwierząt. Cz. I. Epizootiologia ogólna
Choroby zakaźne zwierząt. Cz. II. Grzybice
Choroby zakaźne zwierząt. Cz. III. Choroby trzody chlewnej z elementami zoonoz
Ćwiczenia z fizjologii roślin dla studentów akademii rolniczych
Ćwiczenia z gleboznawstwa dla studentów wydziałów rolniczych
Diagnostyka i zwalczanie inwazji pasożytów u zwierząt
Energetyka rolnictwa - wybrane zagadnienia
Epidemiologia weterynaryjna
Grafika inżynierska w ochronie środowiska, architekturze krajobrazu i planowaniu przestrzennym. Tom
Higiena środowiska zwierząt hodowlanych
Identyfikacja koni
Język angielski. Teksty dla studentów medycyny weterynaryjnej
Komputerowe systemy doradztwa w produkcji roślinnej i zwierzęcej
Komputerowy zapis konstrukcji 2D i 3D w systemie AutoCad - nakład wyczerpany
Kształtowanie jakości i standaryzacja surowców roślinnych
Maszyny do formowania bel cylindrycznych
Maszyny rolnicze - nakład wyczerpany
Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych
Mikozy i mikotoksykozy zwierząt
Motoryzacyjne zanieczyszczenia środowiska
Mykologia przemysłowa
Nawożenie roślin ogrodniczych
Odmianoznawstwo jabłoni
Ochrona środowiska przyrodniczego. Wybrane zagadnienia
Ogólna uprawa roślin. Materiały pomocnicze do ćwiczeń
Paszoznawstwo
Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt
Podstawy i skutki chemizacji agroekosystemów - nakład wyczerpany
Podstawy produkcji roślinnej
Poradnik dla dyplomantów z przeglądem metod statystycznych - nakład wyczerpany
Przewodnik do ćwiczeń z chemii - nakład wyczerpany. Planowane kolejne wydanie
Przewodnik do ćwiczeń z chemii organicznej
Przewodnik do ćwiczeń z chemii żywności
Przewodnik do ćwiczeń z fizyki
Przewodnik do ćwiczeń z inżynierii genetycznej
Przewodnik do ćwiczeń z nawożenia roślin ogrodniczych
Rośliny energetyczne
Schorzenia przemiany węglowodanowo-tłuszczowej u przeżuwaczy
Sorbenty
Statystyka matematyczna. Wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunków technicznych uczelni rolniczych
Szkodniki roślin ogrodniczych. Zeszyt do ćwiczeń
Szlakiem drewnianych cerkwi i kościołów Podkarpacia i Lubelszczyzny
Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby). Uprawa i wykorzystanie
Teksty rosyjskie i ćwiczenia dla studentów kierunku ochrona środowiska
Tłokowe silniki spalinowe - nakład wyczerpany
Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w ogrodn
Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
Zanieczyszczenia żywności
Zarys gleboznawstwa - nakład wyczerpany
Zbiór zadań z matematyki dla studentów uczelni rolniczych
English for Food Sciences and Biotechnology. Specialised Terminology.
Presja wizualna jako problem audytu krajobrazowego
Aktualne problemy w produkcji zwierzęcej