Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Struktura i pracownicy

Wyszukiwarka
kontaktów

wprowadź nazwisko lub jednostkę lub nr telefonu

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Prodziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Instytut Produkcji Ogrodniczej
> Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
Kierownik Zakładu, adiunkt posiadający st. nauk. dr hab.
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Jerzy Hetman

Profesor emerytowany
Tel. 815319681

Prof. dr hab. Danuta Kozak

Profesor emerytowany
Tel. 815319676

Prof. dr hab. Halina Laskowska

Profesor emerytowany
Tel. 815319682
> Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Andrzej Borowy

Profesor emerytowany
Tel. 815319680
> Zakład Żywienia Roślin
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
technicy
Profesor emerytowany
Katedra Architektury Krajobrazu
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
asystenci
wykładowca
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
technicy
Katedra Ochrony Roślin
Kierownik Katedry, Profesor uczelni
Profesorowie
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
technicy
doktorant
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Anna Wagner

Profesor emerytowany
> Zakład Entomologii
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni
specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Anna Anasiewicz

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Bożenna Jaśkiewicz

Profesor emerytowany
> Zakład Fitopatologii i Mykologii
Kierownik Zakładu, Profesor uczelni
Profesorowie uczelni
starsi specjaliści inżynieryjno-techniczni
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Irena Kiecana

Profesor emerytowany
Tel. 815248137

Prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak

Profesor emerytowany
Tel. 815248133
Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa
Kierownik Katedry, Profesor
Profesorowie
Profesorowie uczelni
adiunkci posiadający st. nauk. dr hab.
technicy
Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Jan Dyduch

Profesor emerytowany
Tel. 814456613

Prof. dr hab. Halina Buczkowska

Profesor emerytowany

Prof. dr hab. Marian Kossowski

Profesor emerytowany
Tel. 814456613

Prof. dr hab. Helena Łabuda

Profesor emerytowany
Tel. 814456613

Prof. dr hab. Maria Tendaj

Profesor emerytowany
Tel. 814456613
> Pracownia Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich
Profesorowie uczelni
Adiunkci posiadający st. nauk. dr
specjaliści inżynieryjno-techniczni