W dniach 28 i 30 listopada 2022 r. odbyły się kolejne (17 i 18 edycja) panele dyskusyjne z przedstawicielami pracodawców oraz instytucji rynku pracy. Oba wydarzenia skierowane były do studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i miały na celu ich lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Panele organizowane przez doradczynie zawodowe uczelnianego Biura Karier, Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego: mgr inż. Dorotę Piekutowską oraz mgr Magdalenę Bohuniuk,  cyklicznie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, zgodnie z wnioskiem nr POWR.03.05.00-00-Z232/17 w ramach: Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W trakcie spotkań studenci uzyskali informacje na temat zasad rekrutacji oraz możliwości rozwoju w konkretnych branżach dedykowanych kierunkom kształcenia w UP  w Lublinie. Zapoznali się ze specyfiką pracy na określonych stanowiskach, z wymaganiami stawianymi kandydatom, z procesem rekrutacji, z możliwościami rozwoju osobistego oraz ze ścieżkami kariery. Każda z prezentacji była inspiracją do rozważań nad problemami, z jakimi musi zmierzyć się absolwent Uczelni stawiający pierwsze kroki na rynku pracy.

W gronie Panelistów zaprezentowali się:

1. Andrzej Ścibura – Dyrektor Regionalny o/ Lublin Firma BaWay.
2. Arkadiusz Grelak – Inspektor Rolnictwa Ekologicznego Firma EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o.
3. Dr inż. Marek Stańczak Kierownik Gospodarstwa oraz dr inż. Paweł Gierasimiuk – Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie Pawła Dąbrowskiego i Marty Dąbrowskiej, Agronom Plants i Agronom Beeris
4. Magdalena Kiebasińska – Specjalista ds. operacyjnych Inkubatora Technologicznego i Administracji, Dział Infrastruktury i Administrowania Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego S.A. Obiektami oraz Joanna Majewska – Koordynator projektu Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A.
5. Rafał Flaga – Doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych
6. Dorota Marniak – Program Manager Camp Leaders Poland sp. z o.o. – Firma Camp Leaders

Każdy z prelegentów poruszył istotne zagadnienia z rożnych obszarów rynku pracy i zainteresowań branżowych, motywujących uczestników do rozwoju zawodowego. Wystąpienia były inspiracją do dyskusji ze studentami. 

 Dotychczas na wszystkich „Panelach z Pracodawcami” gościliśmy między innymi: Dorotę Kozak – Zastępcę Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Magdalenę Misiurek – Kierownika Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Martę Sadłowską oraz Jolantę Tkaczyk – Doradczynie EURES, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Magdalenę Olszową właścicielkę Domowego Hotelu dla Psów „U Reksa”, Kingę Źrubek – Technika Weterynarii z wieloletnim doświadczeniem behawioralnym, właścicielkę Firmy „Między Uszami”, Grażynę Gwiazdę – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, przedstawicieli Firmy Stock-Polska Sp. z o.o.: Patrycję Rudnicką – NPD Junior Manager, Joannę Dawidowicz – R&D Manager, Michała Krupę – Lidera Zespołu Zakupów, Kamila Szarugę – Lidera zespołu produkcyjnego, Konrada Grochowskiego – Kierownika Obszaru, Annę Olszewską – Kierownika Jakości oraz Agnieszkę Krzyżanowską – Specjalistę ds. Komunikacji Wewnętrznej,  Daniela Kowalskiego – Managera Działu Zakupów Produkcyjnych Polska w WSK PZL – Świdnik S.A., Aleksandrę Barę – Projekt Managera European Institute of Innovation & Technology EIT Food, Artura Dubaja – Głównego Technologa i Kierownika Winiarni Ambra S.A., Roberta Bronisza – Dyrektora Zakładu ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. Magdę Kotyra – ViceKomandora Szkoły Jachtingu Yacht Klub Polski, dr Artura Krukowskego – Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Lublinie Marcina Wieremczuka – Product Managera Firma Timac Agro Polska Sp.z o.o. oraz Marka Mazura – Regionalnego Dyrektora Sprzedaży Firma Timac Agro Polska Sp.z o.o., Jacka Paprotę – Dyrektora Generalnego Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Jerzego Wójcika – właściciela „Koncertowa”, Pana Leszka Kędzierawskiego – Prezesa Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie, Marka Gogacza – właściciela Firmy Gux Zakład Usług Technicznych.

Wybrane relacje z poprzednich spotkań:
https://bk.up.lublin.pl/relacja-z-wydarzenia-panel-z-pracodawcami
https://up.lublin.pl/foodscience/panel-z-pracodawcami/
https://up.lublin.pl/foodscience/kolejny-panel-z-pracodawcami/
https://www.instagram.com/wydzial.inzynierii.up/
https://bk.up.lublin.pl/relacja-z-wydarzenia-panelowego


Zapraszamy na następne ”Panele z Pracodawcami” i do współpracy z Biurem Karier.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 15 grudnia br.

Szczegółowe informacje na stronie uczelnianego Biura Karier:
https://bk.up.lublin.pl/O-nas

Opracowanie: Biuro Karier
zdjęcia: Alicja Jaroszewska /DRiP
Galeria
Zobacz
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny - relacja
Zobacz