← powrót

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

INNOWACYJNE OGRODNICTWO ŹRÓDŁEM PRODUKTÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI

Lublin, 4-6 czerwca 2024

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego

W celu rejestracji uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

FORMULARZ REJESTRACJI

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają potwierdzenie rejestracji drogą mailową.

W przypadku nieotrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację prosimy o kontakt pod adresem:

 

30 listopada 2023 r.

Otwarcie rejestracji on-line

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

16 lutego 2024 r.

Ostateczny termin zgłaszania referatów/posterów, przesyłania streszczeń
i uiszczenia opłaty konferencyjnej

15 marca 2024 r.

Przedłużony termin zgłaszania referatów/posterów, przesyłania streszczeń
i uiszczenia opłaty konferencyjnej

15 maja 2024 r.

Publikacja programu konferencji on-line

31 maja 2024 r.

Ostateczny termin nadsyłania posterów w formacie pdf.

4-6 czerwca 2024 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Innowacyjne ogrodnictwo źródłem produktów wysokiej jakości”
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 • Streszczenie

  Streszczenie należy napisać w języku polskim i angielskim. W treści należy umieścić cel pracy, materiał i metody badawcze, krótki opis wyników oraz podsumowanie i/lub wnioski.

  Wymagania redakcyjne:

  • Marginesy – 2,5 cm ze wszystkich stron (góra, dół, prawo, lewo),
  • Tytuł w języku polskim i angielskim – czcionka TNR, 14 pkt, pogrubiona,
  • Imię i Nazwisko Autora(ów) – czcionka TNR, 12 pkt, pogrubiona,
  • Afiliacja [Jednostka, Uczelnia, adres, e-mail do jednego z autorów] – czcionka TNR, 12 pkt.;
  • Tekst streszczenia – czcionka TNR 12 pkt, interlinia 1,5, wyjustowany,
  • wcięcie akapitowe – 0,5 cm,
  • nazwy łacińskie gatunkowe i rodzajowe – pisane kursywą.

  Tekst streszczenia (bez tytułu i afiliacji) w obu językach NIE MOŻE przekroczyć 3600 znaków ze spacjami.

  Streszczenia wystąpień należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: . W nazwie pliku należy umieścić: Nazwisko_Imię_streszczenie.

  Termin nadsyłania streszczeń upływa 16 lutego 2024 r.

  Streszczenia wystąpień w języku polskim i angielskim zostaną opublikowane w otwartym dostępie w Książce abstraktów opatrzonej numerem DOI oraz ISBN.

  WZÓR STRESZCZENIA <- plik do pobrania

 • Poster

  Poster powinien zawierać: tytuł, autor/autorzy, afiliacja, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.

  Plakat należy wydrukować pionowo w formacie 80 cm (szerokość) x 100 cm (wysokość) we własnym zakresie.

  Układ i wielkość wszystkich elementów posteru powinna być czytelna z odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

  Wszystkie tabele i grafiki powinny być opatrzone odpowiednimi opisami i/lub tytułami.

  Postery będzie można umieszczać na specjalnych tablicach ekspozycyjnych za pomocą dwustronnych taśm przylepnych. Tablice i taśmy przylepne będą udostępnione przez Organizatora. Postery należy zdjąć z tablic po zakończeniu sesji posterowej.

  Przygotowany plakat należy przesłać w formacie pdf do dnia 31.05.2024 r., na adres sekretariatu Konferencji: . W nazwie pliku należy umieścić: Nazwisko_Imię_poster.pdf.

  Po zakończeniu konferencji postery będą dostępne w formie elektronicznej na stronie Konferencji.