← powrót

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

INNOWACYJNE OGRODNICTWO ŹRÓDŁEM PRODUKTÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI

Lublin, 4-6 czerwca 2024

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego

Komitet Naukowy

PRZEWODNICZĄCAdr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
CZŁONKOWIE

dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. inż. Stanisław Mazur,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. inż. Edward Kunicki,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. Andrzej Sałata,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. inż. Wojciech Pusz,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Dorota Konopacka,
Instytut Ogrodnictwa-Państwowy Instytut Badawczy

prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Jolanta Kowalska,
Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy

prof. dr hab. Piotr Sobiczewski,
Instytut Ogrodnictwa-Państwowy Instytut Badawczy

dr hab. inż. Anna Bieniek, prof. uczelni,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski, prof. uczelni,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. Dariusz Wrona, prof. uczelni,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. Grzegorz P. Łysiak, prof. uczelni,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. Dariusz Sochacki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Małgorzata Milecka, prof. uczelni,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komitet organizacyjny

PRZEWODNICZĄCA

dr hab. inż. Katarzyna Kmieć, prof. uczelni

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

dr hab. inż. Izabela Kot, prof. uczelni

KOORDYNATOR DS. MEDIÓW

dr inż. Tomasz Lipa

CZŁONKOWIE

dr hab. inż. Agnieszka Jamiołkowska, prof. uczelni

dr hab. inż. Magdalena Kapłan, prof. uczelni

dr hab. inż. Elżbieta Mielniczuk, prof. uczelni

dr hab. inż. Grażyna Zawiślak

dr inż. Marzena Parzymies

dr n. farm. Magdalena Walasek-Janusz

dr inż. arch. kraj. Sylwia Barwicka

mgr inż. arch. kraj. Piotr Barwicki

dr inż. Monika Poniewozik

mgr. inż. Weronika Kursa