[ MENU DODATKOWE ]


OGŁOSZENIA

10.12.2020

Lublin, 10.12.2020 r.

 

ZAPROSZENIE

do składania ofert na wykonanie wyceny aktuarialnej rezerw na dzień bilansowy 31.12.2020 r., 31.12.2021 oraz 31.12.2022 r.

 

 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie działając w oparciu o Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19, Ustawę o Rachunkowości oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 zaprasza podmioty uprawnione  do wykonania wyceny aktuarialnej rezerw na dzień bilansowy 31.12.2020 r. , 31.12.2021 r. oraz 31.12.2022 r. Wyliczeniu mają podlegać odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Raport powinien zawierać metodologię wyliczeń oraz przyjętych założeń, rozbicie rezerw na część krótko i długoterminową oraz na poszczególne świadczenia ponadto w razie takiego żądania wyjaśnienia dla audytora oraz innych organów kontrolujących.
Liczba pracowników na dzień 30.11.2020 r. wynosi 1426

Raporty powinny być przedłożone:
1. Za 2020 r. do 20 stycznia 2021  r.
2. Za 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
3. Za 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
i płatne po  dostarczenia raportu.

Kontakt telefoniczny w zakresie przedmiotu zamówienia :  81 4456728

Oferty należy składać do 23 grudnia 2020 r.

 


« wstecz