Menu

Oferty pracy za granicą

25.04.2018

 

Nie sprawdzamy aktualności ogłoszeń. Uwaga na oferty pracy w internecie.   

        W związku z pojawiającymi się informacjami o wykorzystywaniu do działalności przestępczej

zgłaszających się na oferty pracy w internecie radzimy dokładne sprawdzanie tych ofert i firm zlecających.

Bezpieczne wyjazdy do pracy - poradnik.pdf 

Komisja Europejska - broszura_2019.pdf

Brexit - informacja..pdf

Europejski projekt dla poszukujących pracy 35+/reactivate_ulotka_pl.pdf

Europejski projekt dla poszukujących pracy 35+/reactivate_przewodnik_pl.pdf

Wzkazówki dla wyjeżdżających do pracy sezonowj w Holandii

 Działalność prowadzimy na podstawie certyfikatu MPiPS z dnia 1.11.2004 nr 852

 

05.05.2020

 PRACOWNICY PRZYGRANICZNI – WAŻNE ZMIANY

Od 4 maja 2020 r. obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej m.in. przez:
· pracowników przygranicznych,

· osoby uczące się lub studiujące w Polsce lub państwie sąsiednim.
Zniesienie obowiązku odbywania w Polsce kwarantanny nie obejmuje jedynie pracowników medycznych oraz pracujących w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, co wynika z uwzględnienia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa powodującego COVID-19 w związku z wykonywaną pracą w tych zawodach.

W miarę dalszej poprawy sytuacji, kolejne ograniczenia będą znoszone.

Źródło: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020. poz. 792)

04.05.2020

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE NT. FUNKCJONOWANIA SIECI EURES

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska uruchomiła proces konsultacji społecznych, których celem jest zebranie informacji i opinii na temat funkcjonowania Europejskiej Sieci Służb Zatrudnienia (EURES).

Do udziału w konsultacjach społecznych Komisja Europejska zachęca m.in.:

·                obywateli, którzy pracowali, pracują lub planują pracę w innym państwie członkowskim UE/EFTA i którzy skorzystali z usług sieci EURES;

·                organizacje i obywateli, zainteresowanych mobilnością pracowników, zaangażowanych
w działania sieci EURES lub mających doświadczenie w dziedzinie mobilności pracowników
i zatrudnienia.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich, którzy skorzystali z usług EURES  - poszukujących pracy, pracodawców oraz wszelkiego rodzaju organizacji - do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych na temat sieci EURES poprzez wypełnienie ankiety internetowej, która znajduje się pod linkiem:

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-20173017-98Kf53tV1BLTnXQZyC7Pwd4Wil03HrrYIRI5vpPWlrNEPSn27ZVHxS9MZiIBClL9LPmNnMoI3kzp2bNQk85afm-jpJZscgsw0K6XyjCM9qinm-hoPbSpI8D2r5wwKVeGU4o3wGzrPfikAOTxI55u7kmjTYU3gJKgJiGqRSoAznEXpV6YzOozqvPfGylHNrWSOQRcu

Ankieta jest dostępna w językach urzędowych UE.

Podczas konsultacji społecznych Komisja Europejska gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych i poszanowanie  prywatności każdego obywatela i organizacji w myśl polityki „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe”, opartej na rozporządzeniu (UE) 2018/1725 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez instytucje UE.

Konsultacje społeczne  będą trwać do  23 czerwca 2020 r.

Więcej informacji na temat konsultacji publicznych można znaleźć pod linkiem:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11866-European-network-of-employment-services-EURES-evaluation-2016-2020/public-consultation

04.05.2020

Menedzer sprzedazy ze znajomością j. szwedzkiego (praca zdalna z Polski)

 

04.05.2020

Estonia - asystent menedzera sprzedazy ze znajomością j. fińskiego (praca zdalna z Polski) 

04.05.2020

Estonia - menedzer sprzedazy ze znajomością j. fińskiego (praca zdalna z Polski)

01.04.2020

 Niemcy - zbiór truskawek