[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia o obronach rozpraw doktorskich

18.02.2014biologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Rutkowskiej na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ środków chemicznych stosowanych w uprawie rzepaku na mikroorganizmy i ich aktywność biochemiczną w glebie"

 

 

17.01.2014agrobio

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Gawryluka na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska tytuł rozprawy doktorskiej: "Ocena przydatności wybranych gazonowych odmian traw oraz roślin bobowatych drobnonasiennych i ich mieszanek do zadarniania przydrożnych skarp"

15.01.2014weterynaria

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. wet. Marty Wysockiej. Temat pracy doktorskiej: "Reakcje fałszywie dodatnie powodowane przez Y. enterocolitica 0:9 w diagnostyce serologicznej brucelozy"

20.12.2013biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Ryszkowskiej-Siwko na stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ wieku, rasy i płci bydła oraz procesu dojrzewania na jakość mięsa z uwzględnieniem struktury jego włókien"

08.11.2013biologia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Piotra Wocha na stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki. Tytuł rozprawy doktorskiej : "Środowiskowe uwarunkowania występowania objawowych zapaleń wymienia u krów".

07.11.2013ogrodnictwo

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Moniki Kalinowskiej pt.: "Fizjologiczna aktywność litu i cyto-morfologiczna tolerancja pierwiastka przez wybrane gatunki warzyw"

22.10.2013foodscience

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Tadeusza Domaradzkiego pt.: "Wpływ okresu dojrzewania na zmianę jakości fizykochemicznej, sensorycznej i tekstury mięsa różnych kategorii i typów użytkowych bydła"

Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, UP w Lublinie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Piotra Tadeusza Domaradzkiego pt.: Wpływ okresu dojrzewania na zmianę jakości fizykochemicznej, sensorycznej i tekstury mięsa różnych kategorii i typów użytkowych bydła. Obrona rozprawy odbędzie się  13 listopada 2013 roku o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (nr 15), ul. Skromna 8. [więcej]