[ MENU DODATKOWE ]


O Uczelni

« wstecz

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest wieloprofilową uczelnią, w której integrują się nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-społeczne. Aktualizacja kierunków kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy, a także treści i form nauczania zgodnie z obowiązującymi standardami sprawiają, że oferta dydaktyczna uczelni jest atrakcyjna dla wielu absolwentów szkół średnich Lubelszczyzny i regionów ościennych.

 

 

 

 

 

Wysoki poziom kształcenia zapewnia doświadczona kadra nauczycieli akademickich oraz nowoczesna baza dydaktyczna i naukowo-badawcza. Trwająca ponad 70 lat działalność uczelni ugruntowała jej mocną pozycję w strukturze polskiego szkolnictwa wyższego.  

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie posiada uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

 

 • doktora nauk rolniczych w dyscyplinie:
  • agronomii
  • inżynierii rolniczej
  • zootechniki
  • technologii żywności i żywienia
  • ogrodnictwa
  • ochrony i kształtowania środowiska
 • doktora nauk weterynaryjnych
 • doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie:
  • agronomii
  • inżynierii rolniczej
  • ogrodnictwa
  • zootechniki
  • technologii żywności i żywienia
 • doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych

 

Jednocześnie Uczelnia ma uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich (weterynaria) na 40 kierunkach kształcenia, prowadzenia studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie), a także prowadzenia studiów podyplomowych.

 

 

 

 

 

 

 

banner 

 banner