Otwarty dostęp

Bioprotection – Global Plant Health
and Poduct Safety
International Scientific Conference

September, 22-24, 2021 Lublin,
ss. 83

ISBN 978-83-7259-345-0
ISBN 978-83-7259-346-7 on-line
DOI: 10.24326/bioprot.2021.11

BIOPROTECTION – GLOBAL PLANT HEALTH

Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków

pod red. Marka Babicza i Kingi Kropiwiec-Domańskiej
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2021, ss. 219

ISBN 978-83-7259-342-9 on-line
DOI: 10.24326/mon.2021.9

Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji surowców, żywności i kosmetyków

Wybrane zagadnienia z zakresu bromatologii

pod red. Marka Babicza i Kingi Kropiwiec-Domańskiej
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2021, ss. 126

ISBN 978-83-7259-341-2 on-line,
DOI: 10.24326/mon.2021.8

Wybrane zagadnienia z zakresu bromatologii

Wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa

pod red. Marka Babicza i Bożeny Nowakowicz-Dębek
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2021, ss. 128

ISBN 978-83-7259-344-3 on-line,
DOI: 10.24326/mon.2021.10

Wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony i zagrożeń środowiska

pod red. Marka Babicza i Bożeny Nowakowicz-Dębek
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2021, ss. 121

ISBN 978-83-7259-338-2 on-line
DOI: 10.24326/mon.2021.6

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony i zagrożeń…

Międzynarodowe Sympozjum
Studenckich Kół Naukowych
Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt
Streszczenia

Lublin 2021, ss. 181

ISBN 978-83-7259-334-4 on-line
DOI: 10.24326/mon.2021.2 

Międzynarodowe sympozjum studenckich kół naukowych

 

Ogólnopolska Konferencja Doktorantów
Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt
Streszczenia

Lublin 2021, ss. 68

ISBN 978-83-7259-335-1 on-line
DOI: 10.24326/mon.2021.3

Ogolnopolska Konferencja Doktorantów

Biologically active compounds of plant origin in medicine

pod red. Mirosławy Chwil i Michała M. Skoczylasa,
Lublin 2020, ss. 151

ISBN 978-83-7259-332-0 on-line
DOI: 10.24326/mon.2020.10

otwarty dostęp

Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej, t. 1

pod red. Witolda Chabuza
i Bożeny Nowakowicz-Dębek,
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2020,  ss. 175

ISBN 978-83-7259-330-6 on-line,
DOI: 10.24326/mon.2020.9

Wybrane zagadmnienia produkcji zwierzęcej

Zagrożenia środowiska i bezpieczeństwo żywności, t. 1

pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek
i Witolda Chabuza
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2020, ss. 118

ISBN 978-83-7259-329-0 on-line,
DOI: 10.24326/mon.2020.8

Zagrożenia środowiska i bezpieczeństwo żywności

Wybrane zagadnienia z zakresu przemysłu spożywczego oraz zarządzania i inżynierii produkcji, t. 1

pod red. Marka Babicza
i Kingi Kropiwiec-Domańskiej,
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2020, ss. 130

ISBN 978-83-7259-326-9 on-line,
DOI: 10.24326/mon.2020.5

Wybrane zagadnienia z zakresu przemysłu spożywczego oraz zarządzania i inżynierii produkcji

Problemy i wyzwania współczesnego rolnictwa oraz ochrony środowiska, t. 1

pod red. Marka Babicza
seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2020,  ss. 130

ISBN 978-83-7259-327-6 on-line,
DOI: 10.24326/mon.2020.6

Problemy i wyzwania współczesnego rolnictwa oraz ochrony środowiska

Oddziaływanie ekstraktów roślinnych
na drobnoustroje

Anna Krzepiłko, Monika Kordowska-Wiater,
Bożena Sosnowska, Monika Pytka,
Lublin 2020, ss. 112

ISBN 978-83-7259-325-2 on-line,
DOI: 10.24326/mon.2020.4

otwarty dostęp

Przegląd badań prowadzonych w studenckich kołach naukowych

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2020, ss. 193

ISBN 978-83-7259-319-1 on-line,
DOI: 10.24326/srzp.2020.2

Przegląd badań prowadzonych w studenckich kołach naukowych

Przegląd badań prowadzonych przez doktorantów

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt,
Lublin 2020, ss. 59

ISBN 978-83-7259-318-4 on-line,
DOI: 10.24326/srzp.2020.1

Przegląd badań prowadzonych przez doktorantów

Współczesne badania nad stanem środowiska
i leczniczym wykorzystaniem roślin

pod red. Mirosławy Chwil i Michała M. Skoczylasa, 
Lublin 2019, ss. 146

ISBN 978-83-7259-310-8 on-line,
DOI: 10.24326/mon.2019.2

Współczesne badania nad stanem środowiska i leczniczym wykorzystaniem roślin

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności
Tom 1. Wymiar ekonomiczno-strukturalny

Anna Nowak, Tomasz Kijek, Artur Krukowski, 
Lublin 2019, ss. 118

ISBN 978-83-7259-307-8 on-line

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności, t. 1

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności
Tom 2. Wymiar społeczny i środowiskowy

Armand Kasztelan, Anna Nowak,
Barbara Bujanowicz-Haraś, 
Lublin 2019, ss. 129

ISBN 978-83-7259-309-2 on-line

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności, t. 2

Międzynarodowa konferencja naukowa
„Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze”
Książka streszczeń, referatów i posterów, 
Zamość 22-24 maja 2019 r.

pod red. Haliny Lipińskiej i Mariusza Kulika, 
Lublin 2019, ss. 141

ISBN 978-83-7259-299-6 on-line

Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze

Aktualne problemy w produkcji zwierzęcej

seria Środowisko – Zwierzę – Produkt,

pod red. Witolda Chabuza
i Bożeny Nowakowicz-Dębek, 
Lublin 2018, ss. 180

ISBN 978-83-7259-281-1 on-line

Aktualne problemy w produkcji zwierzęcej

Biogospodarka i środowisko 

seria Środowisko – Zwierzę – Produkt,

pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek
i Witolda Chabuza, 
Lublin 2018, ss. 120

ISBN 978-83-7259-280-4 on-line

Biogospodarka i środowisko

 

LXXXIII Zjazd Naukowy 
Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Streszczenia
Lublin 2018, ss. 260

ISBN 978-83-7259-279-8 on-line,
DOI: 10.24326/ptz.2018.1

Wyzwania zootechniki w waruunkach rolnictwa zrównoważonego

 

 

W modelu otwartym udostępniamy czasopisma oraz niektóre monografie naukowe.
Publikacje te są dostępne na licencjach Creative Commons

Zalecenia MEN na temat otwartego dostępu można znaleźć tutaj.

Polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Koordynator  ds.  otwartego  dostępu 
na  Uniwersytecie  Przyrodniczym  w Lublinie

dr Rafał Papiński
rafal.paplinski@up.lublin.pl
tel. 81 445 67 02